Laatste nieuws

Waarom sectoroverstijgende competenties steeds belangrijker worden


De kans is groot dat 2018 het jaar wordt waarin het competentiebewijs definitief vorm gaat krijgen. En dat is niet zonder reden. Sectoroverstijgende competenties spelen namelijk een steeds belangrijker rol bij het vormgeven van je loopbaan. Voor mensen die al wat langer meedraaien op de arbeidsmarkt en die in hun werk zijn doorgegroeid, is het […]


maandag 3 juli zomerbijeenkomst 99vanZuid-Kennemerland & IJmond


Ondernemers in Zuid-Kennemerland & IJmond zijn volop in beweging om mensen met een arbeidsbeperking (weer) te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Eind mei 2016 is het netwerk gestart in Zandvoort. Met workshops, themabijeenkomsten en Meet & Greets van Onbeperkt aan de Slag zijn ondernemers actief met Inclusief Werkgeverschap aan de slag gegaan. Het Werkgevers Service […]


Werkgevers halen eerste deel Banenafspraak ruim


Vorig jaar zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan namen werkgevers er 15.604 voor hun rekening. Dat is fors meer dan voor 2015 was vastgelegd in de zogenoemde banenafspraak – een overeenkomst tussen overheid, werkgevers en werknemers. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren tevreden op de voortvarendheid waarmee werkgevers de uitdaging zijn aangegaan. Soepeler […]


Het belang van één WerkgeversServicepunt voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond


Kopie: Brief aan alle Colleges van Burgemeesters & Wethouders van de gemeenten in ZuidKennemerland en IJmond. Geacht College, Conform de afspraken uit het Landelijk Sociaal Akkoord  spannen ook in de arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland & IJmond  werkgevers zich in om meer  mensen met een beperking in het reguliere arbeidsproces te krijgen. Onze ondernemers getroosten zich hiervoor  […]


Werkgevers positief over garantiebanen


Opvallend veel werkgevers waren dinsdag 31 mei in Strandpaviljoen 17 in Zandvoort aanwezig voor de kick-off van de ’99 van Zuid Kennemerland & IJmond’. Met dit project wordt gestreefd naar een netwerk van minimaal 99 werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een garantiebaan kunnen bieden. De Zandvoortse wethouder Gerard Kuipers benadrukte het […]


OESO roemt Nederlandse mbo


Het mbo en zijn sterke banden met het bedrijfsleven is één van de sterke punten in het Nederlandse onderwijs. Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een grote doorlichting van het onderwijsstelsel. Ook de mogelijkheden voor duaal leren vallen positief op. De beste onderwijssystemen in de wereld combineren hoge leerresultaten met […]


99vanZuid-Kennemerland&IJmond


Sociaal akkoord – In april 2013 tekenden kabinet, werkgevers en vakbonden het Sociaal akkoord. Zij spraken met elkaar af dat werkgevers extra banen voor mensen met een beperking zouden creëren, 125.000 in totaal in 2026. Hiertoe is de Participatiewet gemaakt, die sinds 1-1-2015 geldt. Steeds meer werkgevers komen in beweging om bij te dragen aan […]


UWV-Inspiratiedag 7 juni 2016


Reserveer uw plaats voor de UWV-Inspiratiedag! Op dinsdag 7 juni organiseert UWV een Inspiratiedag voor werkgevers en werkzoekenden in het AZ-stadion in Alkmaar. Wij nodigen u van harte uit voor het middagprogramma voor werkgevers. Programma voor werkgevers U bent vanaf 13.15 uur welkom voor een kop koffie. Daarna is het programma als volgt: 13:45 Welkom […]


Participatiewet: van ‘last’ naar lust


Demo Advies pleit voor andere aanpak arbeidsbemiddeling werkzoekenden De Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, moet mensen vanuit de bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong naar werk begeleiden. Daarvoor moeten overheid en werkgevers in tien jaar tijd 100.000 banen scheppen. Deze wet wordt vaak gezien als een last, zegt […]


Lancering website 99vanZuid-Kennemerland&IJmond


Werkgevers gaan inclusief in eigen netwerk. Steeds meer werkgevers worden zich bewust van de gevolgen van de landelijke banenafspraak: het realiseren van 100.000 garantiebanen voor arbeidsgehandicapten. Werkgevers met een ambitie om in 2016 in ieder geval 1 baan te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, ontmoeten elkaar in het nieuwe netwerk ‘’de 99vanZuid-Kennemerland&IJmond’’. De 99van […]


Faridah Azimullah en Irma Pouw over de inclusieve arbeidsmarkt


Een groep PvdA-leden volgde eind 2015 jongeren die net van het praktijkonderwijs kwamen. Erica Bastiaans en Bas Sepers ondervroegen Faridah Azimullah en Irma Pouw van MKB Haarlem over de inclusieve arbeidsmarkt. Faridah Azimullah en Irma Pouw voorzitter MKB-Haarlem respectievelijk zelfstandig ondernemer op HR-gebied, beiden lid Commissie Arbeidsmarkt van MKB-Haarlem. In de regio Haarlem werken duizenden […]


Leergang Inclusief Ondernemen


De Normaalste Zaak en Accenture werken samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het doel is dat ieders talent wordt benut, of de werknemer nu een beperking heeft of niet. Inmiddels hebben 400 organisaties zich aangesloten bij dit initiatief, waaronder 80 grote bedrijven. Zij hebben expliciet de ambitie gesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te […]


Visie

Een gezonde arbeidsmarkt heeft baat bij adequaat opgeleid personeel en perspectief voor het bedrijf. Beide aspecten vragen om een herijking. Dat heeft consequenties voor alle betrokken medewerkers. Dat geldt niet alleen voor het bedrijf maar voor de hele keten waarin het bedrijf opereert. Vanuit MKB-Haarlem zien we een aantal trends specifiek van belang voor de arbeidsmarkt en het onderwijs in 2021.

Lees meer…

Adviescommissie

  • F. (Faridah) Azimullah
    F. (Faridah) Azimullah Voorzitter

Start met typen en druk op enter om te zoeken