MKB-Haarlem en omgeving zet zich in voor lokaal- en regionale overschrijdende belangenbehartiging. Het uitgangspunt van de MKB organisatie is om het ondernemersklimaat en de regionale economie in de breedste zin van het woord te optimaliseren. Wij doen dit in samenwerking met ondernemers- en winkeliersverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV en de overheid in de regio Zuid-Kennemerland

Onderwijs & Arbeidsmarkt

MKB- Haarlem acht het belangrijk een stem te kunnen laten horen in diverse op onderwijs georiënteerde samenwerkingsverbanden, kennisinstituties en gemeenten e.d. om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de praktijk.

Bereikbaarheid en bedrijventerreinen

Onze leden vinden dat de regio Zuid-Kennemerland beter bereikbaar moet worden voor ondernemers, consumenten en bewoners. Wij vinden daarom een goede visie van de regio op mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk.

MKB Financiering

Veiligheid

Veilig ondernemen staat steeds hoger op de agenda. Door de toenemend aandacht voor dit onderwerp krijgt een ondernemer steeds beter inzicht in de mogelijkheden voor zijn of haar eigen onderneming.

Innovatie

MKB- Haarlem zet zich in om het een positieve bijdrage te leven aan een duurzame economie in Haarlem. Duurzaam ondernemen vraagt om het verbinden van de traditionele bedrijfsvoering met innovatieve elementen.

Startup Haarlem

Present Your Startup is een publiek private samenwerking die ervoor zorgt dat investeerders en startups elkaar sneller vinden. Heb jij een startup met een innovatief idee of product? Meld je startup dan bij Present Your Startup 2017.

Detailhandel

Haarlem behoort tot een van de leukste winkelsteden van Nederland en dat moet zo blijven.

Internationaal ondernemen

Nederland is een echt handelsland. En gelukkig maar, want buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor onze economie. Om die positie te behouden moet de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven van wereldniveau blijven. 

Start met typen en druk op enter om te zoeken