MKB-Haarlem staat voor het optimaliseren van het ondernemersklimaat in de breedste zin van het woord. Belangrijk daarbij is de lokale, regionale en soms nationale belangenbehartiging. Wij doen dit voor, door en met ondernemers en in samenwerking met onderwijsinstellingen, kennisinstituten en overheden in de regio Zuid-Kennemerland en verder. Met als uitgangspunt: een veerkrachtige en weerbare economie.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

MKB-Haarlem zet zich sterk in op de combinatie van de drie O’s. Ondernemerschap, Onderwijsinstelling en Overheid als belangrijk fundament voor- en aansluiting op een sterke economie in Haarlem e.o.

Retail, veilig en bereikbaar

MKB-Haarlem zet zich sterk in om de bereikbaarheid van Haarlem voor ondernemers, consumenten en bewoners te behouden en veilig te versterken. Mobiliteit voor alle partijen is daarbij van essentieel belang.

MKB Financiering

Duurzame Innovatie

MKB-Haarlem zet zich sterk in om ondernemers te inspireren voor wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Door het creëren van podia waar onverwachte kruisbestuivingen kunnen plaatsvinden  Met als uitgangspunt het daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een duurzame, inclusieve en innovatie economie.

Start met typen en druk op enter om te zoeken