MKB-Haarlem en omgeving zet zich in voor lokaal- en regionale overschrijdende belangenbehartiging. Het uitgangspunt van de MKB organisatie is om het ondernemersklimaat en de regionale economie in de breedste zin van het woord te optimaliseren. Wij doen dit in samenwerking met ondernemers- en winkeliersverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV en de overheid in de regio Zuid-Kennemerland

Arbeidsmarkt & Onderwijs

MKB-Haarlem acht het belangrijk een stem te kunnen laten horen in diverse op onderwijs geori├źnteerde samenwerkingsverbanden, kennisinstituties en gemeenten e.d. om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de praktijk.

Retail, veilig en bereikbaar

Onze leden vinden dat de regio Zuid-Kennemerland beter bereikbaar moet worden voor ondernemers, consumenten en bewoners. Wij vinden daarom een goede visie van de regio op mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk.

MKB Financiering

Duurzame Innovatie

MKB-Haarlem zet zich in om het een positieve bijdrage te leven aan een duurzame economie in Haarlem. Duurzaam ondernemen vraagt om het verbinden van de traditionele bedrijfsvoering met innovatieve elementen.

Start met typen en druk op enter om te zoeken