Adviescommissies MKB-Haarlem

een uitbreiding van de expertise

MKB-Haarlem is dé belangenorganisatie voor duizenden mkb-bedrijven in de regio Zuid-Kennemerland. Thema’s waar MKB-Haarlem zich specifiek voor inzet zijn onder andere bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie, bedrijventerreinen, detailhandel, veiligheid en startende ondernemers.

Om de expertise op deze gebieden optimaal te benutten en in te zetten, zijn aan deze thema’s commissies gekoppeld. De adviescommissies komen drie maal per jaar bijeen om de ontwikkelingen en knelpunten op deze gebieden te bespreken en onder de aandacht te brengen. Vervolgens brengen de commissies een advies uit aan het dagelijks bestuurd van MKB-Haarlem en worden standpuntengeformuleerd.

De adviescommissies bestaan uit prominente personen uit het bedrijfsleven, die zich dagelijks bezighouden of gehouden hebben met de thema’s. De avdviescommissies zijn als volgt onderverdeeld en samengesteld:

Adviescommissie Onderwijs & Arbeidsmarkt

Adviescommissie Bereikbaarheid en Bedrijventerreinen

Adviescommissie MKB Financiering

Adviescommissie Veiligheid

Adviescommissie Innovatie

  • F. (Faridah) Azimullah
    F. (Faridah) Azimullah Voorzitter
  • A. (Alex) Capocchi
    A. (Alex) Capocchi

Adviescommissie Startup Haarlem

Indien uw expertise aansluit op een van de thema’s binnen de commissies nodigen wij u graag uit om en deel te nemen aan de adviescommissies. U kunt mailen naar rosalie@mkb-haarlem.nl

Meer weten over onze standpunten op deze expertisegebieden? Klik hier

Start met typen en druk op enter om te zoeken