Wie zijn wij?

Belangenorganisatie

MKB-Haarlem is dé belangenorganisatie voor duizenden mkb-bedrijven in de regio. Als professionele ondernemersorganisatie worden we door 1700 mkb-ondernemers gesteund via het MKB-lidmaatschap. We richten onze inspanningen met name op onderwerpen en activiteiten die de spankracht van ondernemers- en brancheorganisaties te boven gaan, maar die voor goed ondernemen in Haarlem wel noodzakelijk zijn.

Gesprekspartner

MKB-Haarlem heeft zich ontwikkeld tot een invloedrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur. Met snelle en praktische oplossingen boeken we doelgerichte resultaten voor het bedrijfsleven.

Van alle markten thuis

MKB-Haarlem zet zich in voor: verbeterde uitvoering van openbare werken, lage lokale lasten, verbeterde dienstverlening aan ondernemers, minder regels en administratieve rompslomp, concrete investeringsprogramma’s in het mkb, veiligheid, betaalbare bedrijfshuisvesting, bereikbaarheid, verbeterde aansluiting vanuit het onderwijs op ondernemerswensen, één informatieloket voor personeel en vacatures, verbeterd economisch en toeristisch imago van de regio, verbeterd gemeentelijk aanbestedingenbeleid, kwaliteit van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, ICT-infrastructuur, startersbeleid, verbeterde organisatiegraad van ondernemers, behoud van vitale detailhandelsstructuur, uitnodigend horecabeleid, herstructurering van bedrijventerreinen.

Samen sterk

MKB-Haarlem bundelt de krachten vanuit het midden- en kleinbedrijf. Samen sterk werkt! Met gezamenlijke krachten vinden we oplossingen voor belemmeringen die u als individuele ondernemer kunt ervaren.

Netwerk

MKB-Haarlem onderhoudt voor u nauwe contacten met politici en ambtenaren op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, de Kamer van Koophandel, arbeidsmarktorganisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, dienstverleners uit allerlei sectoren, et cetera. Dankzij onze goede contacten met de moederorganisatie MKB-Nederland kunnen wij uw problemen, indien nodig, zelfs onder de aandacht van de landelijke politiek brengen.

Dagelijks bestuur

  • F. (Faridah) Azimullah
    F. (Faridah) Azimullah Voorzitter
  • R. (Rene) Stremler
    R. (Rene) Stremler Penningmeester
  • W. (Willem) Gunzeln
    W. (Willem) Gunzeln Manager relaties/partnerships

Management

Algemeen bestuur

Start met typen en druk op enter om te zoeken