Privacy Statement

Inleiding
MKB-Haarlem registreert, verwerkt persoonsgegevens van haar leden, geassocieerde partners, ondernemers en andere contactpersonen. MKB-Haarlem hecht aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Om die reden leggen wij u in dit Privacy Statement uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Waar staan wij voor?
MKB Haarlem zet zich in voor, door en met ondernemers om bij te dragen aan een gezonde en krachtige en duurzame economie in Haarlem en omgeving. Wij doen dat door het organiseren van onder meer Inspiratie netwerkbijeenkomsten, Masterclasses en Smart Business evenementen en zijn actief op de lokale en (inter)nationale belangbehartiging voor een uitnodigend ondernemersklimaat.

Welke gegevens registreren wij?
Wij registeren persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, email en al dan niet gepersonaliseerd om onze dienstverlening naar u zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.

Doel
Wij verzamelen persoonsgegevens voor

Werving

  • het organiseren van diverse bijeenkomsten, en ondernemers daarop te attenderen en ervoor uit te nodigen.

Nieuwsbrieven/ Media

  • Verder gebruiken wij persoonsgegevens voor het kunnen versturen van nieuwsbrieven
  • en voor ‘social media’ platforms

Ledenadministratie en dienstverlening

  • het kunnen aanmelden van nieuwe leden via onze website
  • het verwerken van persoonsgegevens voor overeenkomsten
  • hebben we de wettelijke verplichting om facturen te sturen

Derde partijen
Het MKB- Haarlem vertrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van technische en functionele cookies voor de correcte verwerking van onze website. We maken daarbij gebruik van Google Analytics op onze website.

Bewaartermijnen
MKB- Haarlem bewaart uw gegevens niet langer strikt noodzakelijk.

Rechten
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kunt ook uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw gegevens en u kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Beveiliging
Het MKB-Haarlem werkt met een beveiligde verbinding voor het verwerken van uw gegevens. MKB-Haarlem gebruikt daarvoor Secure Sockets Layer of SSL verbinding en beschikt over een SSL certificaat

Contactgegevens:
MKB-Haarlem is gevestigd
Floridaplein 13
2037 AK Haarlem

Voor meer informatie, vragen of tips? Laat het ons dan weten via info@mkb-haarlem.nl

25 mei 2018

Start met typen en druk op enter om te zoeken