Laatste nieuws

Commissie financieringen


De komende periode zullen een aantal activiteiten georganiseerd worden waarbij  de financiering van het MKB  centraal staat. Vanuit de commissie Financieren van MKB Haarlem zal hier een bijdrage aan geleverd worden. Op 11 oktober organiseert de Kamer van Koophandel een bijeenkomst in hun kantoor in Amsterdam over bancaire financiering. Doel hiervan is de ondernemer uit […]


Kick off Kredietunie Kennemerland


De ‘nieuwe’ economie staat voor delen en succes zit ‘m in hetgeen je zelf kan toevoegen aan de maatschappij. Krediet geven, en kennis overdragen aan een ondernemer verhoogt de betrokkenheid en het welzijn van je eigen regio. En levert je een mooi rendement op! Onder leiding van een avondvoorzitter gaven diverse meer en minder bekende […]


Fors meer steun voor innovatieve, snelle groeiers


Er komt een tweede investeringsfonds dat kan leiden tot 1,2 miljard euro aan extra investeringskapitaal voor jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven. Dit gebeurt met de oprichting van het Dutch Venture Initiative-2-fonds (DVI-2), de opvolger van het succesvolle DVI-1. Het fonds is bedoeld om snel groeiende bedrijven betere toegang tot investeringskapitaal te geven en andere private […]


Meldpunt late betalingen


MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden. “Er moet een einde komen aan de veel te lange betaaltermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. Faillissement Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen […]


Standpunten

De commissie Financiering van MKB-Haarlem is van mening dat:
a) ondernemers uit het MKB gebaat zijn met het verkrijgen van toegang tot financiering zodat zij hun plannen kunnen realiseren en de continuïteit van hun bedrijf gewaarborgd wordt.

Lees meer…

Adviescommissie