99vanZuid-Kennemerland&IJmond

 In

Sociaal akkoord –
In april 2013 tekenden kabinet, werkgevers en vakbonden het Sociaal akkoord. Zij spraken met elkaar af dat werkgevers extra banen voor mensen met een beperking zouden creëren, 125.000 in totaal in 2026. Hiertoe is de Participatiewet gemaakt, die sinds 1-1-2015 geldt. Steeds meer werkgevers komen in beweging om bij te dragen aan deze zogenoemde banenafspraak uit het Sociaal akkoord.

Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s ingericht, waarvan Zuid-Kennemerland & IJmond er één is. Deze arbeidsmarktregio moet eind 2016 in totaal 440 garantiebanen realiseren.

Marktsector: 280
Overheidswerkgevers: 160

De Normaalste Zaak
De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van bijna 400 werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. ‘Inclusief ondernemen’ noemen we dat; optimaal gebruik maken van de diversiteit en talenten van mensen. De Normaalste Zaak is een stichting die wordt bestuurd door VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland.

Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is. Onder de naam ‘de 99van’ initieert De Normaalste Zaak in samenwerking met regionale werkgeversverenigingen daadkrachtige, herkenbare lokale netwerken in Nederland.

99vanZuid-Kennemerland&IJmond
Hèt netwerk van, straks 99, werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien!

Werkgevers in het netwerk van de 99vanZuid-Kennemerland&IJmond

  • zijn onderdeel van een vooraanstaand werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond en van het landelijk werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak;
  • leveren samen met andere werkgevers een belangrijke bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk (MVO);
  • versterken hun organisatie door meer inclusie en diversiteit op de werkvloer

Uitgangspunten en afspraken

√ Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000 banen) door werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Onbeperkt aan de Slag wordt benut als instrument om in contact te komen met kandidaten uit de doelgroep.

√ Ambitie en transparantie
Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief ondernemen. Binnen een jaar wordt een ambitie geformuleerd voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking (ook hoger opgeleiden). Drie keer per jaar wordt gerapporteerd op de voortgang. De ambities en realisaties van de werkgevers communiceren we alleen als netwerk als geheel.

√ Het delen van kennis & netwerk
Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk om elkaars knelpunten op te lossen. Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten het 99vanZuid-Kennemerland & IJmond netwerk. Werkgevers vragen aandacht voor een bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt in hun eigen netwerk en motiveren collega werkgevers.

√ In dialoog met de overheid
Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Daarvoor leveren werkgevers gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog te met de (lokale) overheid over de (on)werkbaarheid van de Participatie- en/of Quotumwet.

Meer informatie en aanmelden
Elke werkgever die zich kan vinden in de uitgangspunten en zich actief wil inzetten om banen te realiseren is van harte welkom om zich aan te melden. Deelname is kosteloos. Neem contact op met de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond via 99vanzuidkennemerlandijmond@denormaalstezaak.nl of meld je aan via de website van De Normaalste Zaak.

Bekijk hier de foto’s van de kickoff (red. 2 juni 2016)

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken