Arbeidsmarkt en onderwijs fundament nieuwe economie

Een gezonde arbeidsmarkt heeft baat bij adequaat opgeleid personeel en perspectief voor het bedrijf. Beide aspecten vragen om een herijking. Dat heeft consequenties voor alle betrokken medewerkers. Dat geldt niet alleen voor het bedrijf maar voor de hele keten waarin het bedrijf opereert. Vanuit MKB-Haarlem zien we een aantal trends specifiek van belang voor de arbeidsmarkt en het onderwijs in 2021.

Trend: Sterke ontwikkeling van de arbeidsmarkt

Krimp, daarna voorzichtige groei
In de arbeidsmarkt zien we nog een krimp van 5 % in 2020 in bepaalde sectoren. De verwachting voor 2021 is een groei van 3 %.

Steun van de overheid door coronamaatregelen.
Ondernemers gaan verschillend om met de hulp die zij nu van de overheid kunnen krijgen in verband met corona. De tijd zal moeten leren of het aanbod past of niet.

Mismatch op arbeidsmarkt verdwijnt
Een belangrijk aspect is de mismatch voor werkgevers en werknemers. Deze mismatch is een steeds terugkerend thema. Gebleken is dat er door corona in sommige sectoren banen wegvallen en in andere sectoren tekorten ontstaan. Door aanpassing aan de nieuwe situatie ontstaat beweging tussen de sectoren. Een voorbeeld hiervan is het personeel uit de luchtvaart dat graag wordt ontvangen in de zorg.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Cruciaal is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. In Haarlem spelen hierin een aantal belangrijke factoren, zoals het faciliteren van stageplaatsen door het bedrijfsleven en de innovatieve joint-venture mogelijkheden van scholen met het bedrijfsleven om te zoeken naar structurele oplossingen voor actuele vraagstukken, vaak met ondersteuning door de overheid.
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Inholland, het MKB ondernemersloket en het Incollab loket van Inholland.

Trend: De impact van corona in de dagelijkse praktijk

Impact voor thuiswerkers
Van bijna de ene op de andere dag is thuiswerken een feit. Niet uit vrije keuze maar als onderdeel van de nieuwe economie in coronatijd. Een aantal ondernemers is gewend vanuit huis te werken, maar voor veel mensen is het toch een grote verandering. Daarbij is het een extra uitdaging om met huisgenoten thuis te werken. Dat vraagt om discipline en creativiteit maar het heeft ook een nieuwe dimensie gebracht in de interactie met het bedrijf waar men werkzaam is.
Dit is een aspect dat ook na het coronatijdperk zal blijven bestaan. Dat betekent niet alleen een herijking van de relatie werknemer/ondernemer maar zeker ook van de werkgever. Zo hebben arbeidsvoorwaarden en werklocaties een andere waarde en betekenis gekregen.

Risico´s veranderen
De fysieke en mentale gezondheid van de MKB ondernemers is altijd al van belang geweest en nu misschien wel meer dan ooit. Sociaal contact is wezenlijk maar de thuiswerksituatie vergt een andere aanpak dan voorheen.

Verantwoordelijkheid werkplek thuis
De vraag is wie verantwoordelijk is voor het inrichten van een goede werkplek thuis. Dat vraagt om andere en mogelijk nieuwe investeringen van een werkgever.

Trend : Digitalisering HR processen

Digitale HR processen bevorderen inzetten en binden van medewerkers
Door de ontwikkeling van de technologie zijn in het verleden al steeds meer processen op het gebied van HR gedigitaliseerd. Bij bedrijven met internationale medewerkers wordt een kennismakings- of sollicitatiegesprek vaak online georganiseerd. Maar in de huidige situatie geldt dat voor vrijwel alle gesprekken. Dat vergt een andere voorbereiding voor alle betrokkenen. Maar ook deze ontwikkeling zal zich verder voortzetten, dat is de verwachting voor de nabije toekomst.

HR technologie ook voordelen
De toename van technologische ontwikkelingen op het gebied van HR heeft veel positieve kanten. Woonwerkverkeer neemt af, werknemers en ondernemers worden door de nieuwe omstandigheden meer zelfredzaam en door verdere digitalisering kan de werkdruk ook dalen. Over het algemeen zal de medewerkerstevredenheid, zeker als werkgevers erin slagen om maatwerk in het personeelsbeleid toe te passen en aan te bieden, dan ook toenemen.

Inzet data gedreven beslissingen neemt toe
Door het werken op afstand is de toegankelijkheid van informatie en systemen belangrijker dan ooit. Visualisaties helpen daarbij. Deze trend is van belang voor alle ondernemingen, waarbij de gezondheid, de vitaliteit en het welzijn van de medewerkers bovenaan staan. Onderwerpen als ‘een leven lang leren’ en ‘employer branding’ staan hoog op de agenda van 2021. Want hoe blijft een bedrijf in roerige tijden aantrekkelijk, gezond en wendbaar?

Voor meer praktische vragen, informatie of inspiratie over deze thema’s en meer kunt u terecht bij het MKB-Haarlem digitale ondernemersloket via onze website.

  • F. (Faridah) Azimullah
    F. (Faridah) Azimullah Voorzitter

Start met typen en druk op enter om te zoeken