Ondernemerschap in het onderwijs 

MKB-Haarlem zet steevast in om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de praktijk. We onderhouden nauwe contacten met onderwijsorganisaties voor leerling en leraar stages. Dat betekent kennismaken met een bedrijf, een stage voor een langere termijn ofwel een opstap voor een reguliere baan.

Het MKB–Haarlem is altijd bereid mee te kijken met een curriculum dat aansluit op de arbeidsmarkt van morgen.

Inclusieve economie 

Voor MKB-Haarlem is de stip op de horizon altijd een inclusieve economie, een economie waarbij zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan economische ontwikkeling. De inzet van een nieuwe medewerker dient het bedrijfsproces ten goede te komen. Daarbij is een goede match leidend. Met welk talent en met welke mate van inzet verschilt per bedrijf en situatie.

Leven lang leren

MKB-Haarlem wil graag inzetten op het inspireren van MKB-bedrijven om hun bestaand personeelsbestand te versterken. Dat kan in eerste instantie betekenen dat men investeert in het vergroten van de kwaliteit van het bestaande personeel. Ontwikkelen tijdens een loopbaan is positief voor zowel werknemer als werkgever. MKB-Haarlem denkt mee over innovatief onderwijs on the job. Als onderdeel van regionale kennisnetwerken helpt MKB-Haarlem bedrijven bij de start van geschikte leer- en werktrajecten, in-company trainingen, EVC trajecten of anderszins. Voor een bedrijf kunnen ook workshops, trainingstrajecten, masterclasses of individueel advies een geweldige optie zijn.

Cross-over -economie

Groei is meer dan alleen het vergroten van de winst. Groei is ook het vergroten van de veerkracht van de onderneming op de lange termijn. Dat betekent dat bedrijven zich moeten verhouden tot een aantal grote vraagstukken van deze tijd zoals duurzaamheid en digitalisering. Werkgevers zullen daarbij vooral gefaciliteerd dienen te worden door het managen en integreren van een krachtige mix van kennisniveaus binnen een organisatie. Deze benadering werkt ook uitdagend en inspirerend voor medewerkers.

Een vitale en veerkrachtige economie, daar zet MKB-Haarlem op in!

Voor meer informatie, vragen of ideeën kunt u terecht bij Annekee Sars, via: info@hup-hr.nl. Voorzitter MKB-Commissie Arbeidsmarkt & Onderwijs

  • A. (Annekee) Sars
    A. (Annekee) Sars Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs
  • F. (Faridah) Azimullah
    F. (Faridah) Azimullah Voorzitter

Start met typen en druk op enter om te zoeken