OESO roemt Nederlandse mbo

 In

Het mbo en zijn sterke banden met het bedrijfsleven is één van de sterke punten in het Nederlandse onderwijs. Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een grote doorlichting van het onderwijsstelsel. Ook de mogelijkheden voor duaal leren vallen positief op.

De beste onderwijssystemen in de wereld combineren hoge leerresultaten met een brede toegankelijkheid: dit doet Nederland volgens de OESO goed. Zwakkere leerlingen en studenten blijven langer binnenboord en het gedecentraliseerde systeem geeft scholen de ruimte voor innovatie. Tegelijkertijd heeft de Inspectie voor het Onderwijs een sterke positie waardoor scholen op efficiënte wijze verantwoording leggen. Het Nederlandse onderwijs behoort al met al tot één van de beste systemen ter wereld.

Vroegselectie

De OESO ziet ook mogelijkheden tot verbetering in het systeem. De vroege selectie na de basisschool zet het principe van gelijke kansen sterk onder druk waardoor leerlingen zich lang niet altijd optimaal kunnen ontplooien. Eenmaal in het vmbo is het moeilijk om door te stromen naar het hbo of wo. Dit kan een negatieve invloed hebben op de motivatie van leerlingen. Volgens de OESO moeten leerlingen in het vo gemakkelijker van niveau kunnen wisselen. Dit kan bijvoorbeeld met meer middelbare scholen die alle onderwijsniveaus aanbieden. Momenteel komen er meer categorale scholen voor terug met één opleidingsniveau.

De aanbeveling van de OESO sluit nauw aan op de oproep van het mbo aan de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen om vroegselectie tegen te gaan door het selectiemoment in het vo uit te stellen. Er is in het Nederlandse systeem meer ruimte nodig voor talentontwikkeling. Het tegengaan van vroegselectie betekent dat jongeren pas op latere leeftijd een studie-/beroepskeuze hoeven maken. Zij hebben dus meer tijd om zich te oriënteren en weten daardoor vaak beter wat bij hen past. Gecombineerde schooladviezen, een langere brugperiode en tweejarige entreeopleidingen helpen jongeren meer te halen uit hun talenten.

(bron: mboraad.nl)

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken