Standpunten van MKB-Haarlem en Haarlem Centraal betreffende de parkeerplannen van de Gemeente Haarlem

 In

•  Net nu Haarlem steeds meer wedijvert om een eerste plaats dan wel hoog in de top drie van aantrekkelijke stedenstaat komt dit plan ten aan zien van het parkeren op de agenda.

•  Haarlem staat vooraan om de Retail in het kader van de Retaildeal meer te laten zijn dan een foto van de ondertekening. Daarbij worden nu alle direct betrokken stakeholders in een constructief plan voor de toekomst bij elkaar gebracht om de Retail nieuw en vooral innovatief leven in te blazen in een verrassende reeks van bijeenkomsten.

•  Maar ook de ambitie van Haarlem op naar ‘Haarlem 2040’ geeft energie om vooruit te kijken en bewoners, gasten,, werknemers , internationale toeristen, studenten en last but not least (inter)nationale ondernemers en cultuurliefhebbers welkom te heten in een prachtige stad. Een parkeerbeleid zoals nu wordt voorgesteld is destructief voor alle bovenstaande initiatieven.

•  Terwijl de parkeerdiscussie enerzijds gevoerd wordt op de service , de dienstverlening naar bezoekers, bewoners en ondernemers in Haarlem overweegt de Gemeente Haarlem anderzijds de volgende voorstellen:

  • Het afschaffen van een 2e parkeervergunning. Bewoners met 2 auto’s zijn niet meer welkom in Haarlem
  • Er komt een tariefsverhoging van bedrijfsvergunningen
  • Betaald Parkeren wordt voortaan tot 11 uur ’s avonds verplicht.
  • Parkeertarieven in de parkeergarages stijgen
  • De papieren bezoekersschijf wordt afgeschaft

•  Het meest verontrustende is het invoeren van een digitaal systeem voor de hele stad. Waarbij een ieder zijn bezoek moet melden , met een maximum aan bezoekuren . Waarbij het spontaan iemand opzoeken geen optie meer is op straffe van een boete? Ongastvrij, desastreus en mogelijk onrechtmatig op basis van ongeautoriseerde inbreuk op de privacy van alle inwoners in Haarlem.

MKB-Haarlem is verbijsterd en acht het kwalijk dat op basis van korte termijn gewin van 1,2 miljoen voor alleen de Gemeente Haarlem dit een potentiele schade van zeker 10 miljoen voor de burgers, de ondernemers en de stad oplevert.

Naast de schade van een ongekend imagoverlies van Haarlem als aantrekkelijke winkelstad.

Om die reden sluit het MKB-Haarlem en Haarlem Centraal zich van harte achter ieders inzet om de ongekende schade die met dit plan wordt aangericht te voorkomen.

Namens de ondernemers in Haarlem.

Faridah Azimullah                                                                                         René Kint

logo-mkb-haarlem                                                                                        harlem centraal

Voorzitter MKB-Haarlem                                                                             Vorzitter Haarlem Centraal

 

 

 

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken