Nieuwe impuls: Een leven lang Leren | Kans door Coronacrisis

 In Nieuws

Een leven lang ontwikkelen is van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken en banen (en eisen) veranderen. Voor uw bedrijf is het belangrijk te weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de continuïteit en groei van uw bedrijf, en wat dat nu en in de toekomst vraagt van de medewerkers.

Bent u MKB-er en wilt u investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Wilt u uw medewerkers een leerrijke werkomgeving bieden?
Dan kan de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB iets voor uw zijn. Deze subsidie regeling heeft als doel MKB organisaties te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen binnen de organisatie. En op het stimuleren van werkenden om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
Deze subsidie kan vanaf 2 maart 2020 worden aangevraagd en EVC Centrum Vigor kan hierbij helpen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:
1. Individuele MKB-ondernemingen
2. Samenwerkingsverbanden in het MKB
3. De grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Er is geld beschikbaar voor het inventariseren van ontwikkelbehoefte en advies. Daarnaast biedt de regeling ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een actueel opleidingsplan waarbij zowel de organisatie- als persoonlijke (door-) ontwikkeling van uw medewerkers is meegenomen met een stappenplan gericht op werkend leren. Dit kan EVC Centrum Vigor bieden.

Wat kan EVC Centrum Vigor voor uw organisatie betekenen?
Allereerst hulp met de subsidieaanvraag voor uw initiatieven en leer- en ontwikkelingstrajecten. Dit betekent dat u ontzorgt zal worden bij de aanvraag van de subsidie om te investeren in uw personeel.
Als de subsidie is toegekend kan gestart worden met een stappenplan werkend leren.
Het werkend leren stappenplan bestaat uit de volgende stappen:
A. Intake- en werkervaringsonderzoek (inzetbaarheidsdossier)
B. Individueel Opleiding Plan (IOP)
C. Werkend leren
D. EVC-onderzoek
E. Vakbekwaamheidsbewijs

Wilt u als MKB-er meer weten over deze aanpak, neem dan contact op met EVC Centrum Vigor: 0613037238.

Met vriendelijke groet,

Tabolien Jorritsma
EVC-adviseur
M: 0613037238
U: www.vigor.nl
E: tajo@vigor.nl

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken