‘Mobiliteitshub’ Haarlem Nieuw Zuid belicht

 In Nieuws, Persberichten
abc

Over de toekomst van het openbaar vervoersnetwerk voor Haarlem en de regio

In het kader van de ABC-expositie ‘Netwerken: zichtbaar & onzichtbaar’ geven op woensdagmiddag 8
maart Jan Wijkhuizen (beleidsmaker mobiliteit Provincie Noord-Holland) en Ricsi van Beek (senior
stedenbouwkundige gemeente Haarlem) een presentatie over Openbaar Vervoer (OV) netwerken. Jan
Wijkhuizen zal ingaan op de geschiedenis en toekomst van het regionaal OV-netwerk en Ricsi van Beek
zal vervolgens ingaan op onder meer de ontwikkeling van ‘Mobiliteitshub’ Haarlem Nieuw Zuid, de
nieuwe grote OV-knoop in de stad nabij de Buitenrustbruggen.

Sinds de komst van de Zuidtangent in Haarlem is de formule van Hoogwaardige Openbaar Vervoer
(HOV) steeds verder gegroeid. Maar hoe heeft deze formule zich als regionaal netwerk ontwikkeld? En
waar ligt de toekomst van regionaal OV aan de westzijde van de Metropoolregio Amsterdam? En hoe
vormt dit netwerk zich nu in de stedelijke omgeving van Haarlem? Deze vragen zijn interessant en
actueel aangezien een nieuwe ontwikkeling is ingezet met de realisatie van een nieuwe knoop binnen
Haarlem. Naast de Buitenrustbruggen wordt nu gezamenlijk door gemeente en provincie gewerkt aan
de ‘mobiliteitshub Haarlem Nieuw Zuid’.

Een dergelijk HOV-Knooppunt wordt steeds belangrijker geacht in het stedelijk landschap. Het belang
van bereikbaarheid neemt namelijk nog steeds toe en Haarlem zet in op gebruik van fiets en (H)OV als
vervoerswijze van de toekomst. In plaats van de nadruk op de (vervoers-)infrastructuur, komt de
nadruk te liggen op deze knooppunten om hoogwaardige nieuwe stedelijke plekken te creëren. Dit
moeten nieuwe herkenbare verblijfsplekken worden met openbare voorzieningen die door een brede
groep bewoners en bezoekers gebruikt gaan worden. Daarbij is het idee om nieuwe infrastructuur te
maken om bestaande wijken en groene plekken met elkaar te verbinden in plaats van deze juist te
scheiden. Dit alles gekoppeld aan een goede bereikbaarheid van en naar de Metropoolregio
Amsterdam. En voor Haarlem betekent dat nieuwe dynamische plekken…

datum: woensdagmiddag 8 maart 2023
aanvang: LET OP 17.00 uur (inloop v.a. 16.30 uur)
locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
toegang (incl. koffie/thee): 7,50 euro of 5 euro met MK, Haarlempas of ABC-vriendenpas
tickets: aan de deur of bestel online via website ABC: www.architectuurhaarlem.nl

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken