‘Mkb scoort in nieuw Provinciaal Coalitieakkoord’

 In Nieuws

Op 20 mei jl. hebben de onderhandelaars van de 4 coalitiepartijen -VVD, D66, CDA Noord-Holland en PvdA- het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd met als motto; ‘Ruimte voor groei’. Voorafgaand aan het gesloten coalitieakkoord hebben de partijen een rondgang gemaakt langs de verschillende spelers vanuit het maatschappelijk middenveld waaronder MKB Noord-Holland. MKB Noord-Holland is de partijen zeer erkentelijk voor de geboden mogelijkheid om in een vroeg stadium namens haar achterban haar wensen in te brengen.

MKB Noord-Holland regiodirecteur Fabian Nagtzaam: “Wij hebben de kansen die geboden werden door de vier onderhandelende partijen met beide handen aangegrepen en o.a. in een bijeenkomst met andere stakeholders – Schiphol Group, Zeehaven IJmuiden, Zeehaven Amsterdam, De Kooij Den Helder (Marine), Tata Steel en VNO-NCW metropoolregio Amsterdam – onze wensen en vergezichten neergelegd. Hiervan zien wij nu in dit coalitieakkoord heel veel zaken terugkomen waardoor wij mogen spreken van een zeer succesvol verlopen lobby.

In totaal is er afgesproken dat er een extra investeringsruimte van ruim 160 miljoen komt voor de komende vier jaar waarvan ruim 27 procent voor economie en werkgelegenheid is bestemd. Daarin komen o.a. lobbydossiers terug als een ruim en laagdrempelig mkb-innovatiefonds (8 miljoen euro), de doorgang van de HIRB-regeling (10,5 miljoen euro) , intensivering van het beleid op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs (middels een infrastructuur (ruim 44 miljoen euro met o.a. afronding van de N23 en doorzetten van de planvorming omtrent de A8-A9), continueren van de Regionale Adviescommissies Detailhandel, voortzetten van evenementensponsoring (1,5 miljoen euro waaronder de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland).

Nagtzaam: “Het coalitieakkoord ziet er inhoudelijk en tekstueel zeer mkb-vriendelijk uit. Wij zijn dan ook zeer content en feliciteren de onderhandelaars met het behaalde resultaat en het luisterend oor dat is getoond met deze uitwerking. Uiteraard valt en staat een coalitieakkoord met de uitvoering waarop wij zeer scherp zullen toezien de komende vier jaar. Daarnaast is het ook essentieel welke personen als gedeputeerde worden benoemd binnen de verschillende dossiers. Inmiddels hebben wij begrepen dat het CDA heeft uit onderhandeld de portefeuille ‘Economie en werkgelegenheid’ te gaan mogen behartigen en de VVD de portefeuille ‘mobiliteit’. Wij kijken uit om op een positief kritische en opbouwende manier te gaan samenwerken met deze twee gedeputeerden en het voltallige nieuwe college. Verder wachten wij in spanning af naar de personele invulling welke eind deze week bekend zal gaan worden”.
 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken