Arbeidsrecht: Nadere regels omtrent ontslagrecht en transitievergoeding onder de WWZ bekendgemaakt

 In Nieuws

Hoewel we lang op deze publicaties hebben moeten wachten, brengen ze in praktijk weinig nieuws. Veel regels gelden ook al onder het huidige ontslagrecht en regels die wel veranderingen met zich brengen, waren reeds eerder bekend. Toch is het goed de regelingen bij de hand te hebben als u te maken krijgt met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De “Ontslagregeling” zet bijvoorbeeld uiteen hoe moet worden afgespiegeld, hoe het UWV omgaat met opzegverboden (het gaat hieraan toetsen!), wat moet worden verstaan onder passende arbeid en wat geldt ten aanzien van herplaatsing. In de “Regeling UWV ontslagprocedure” kunt u onder meer lezen dat het UWV bepaalde termijnen verkort en dat de procedure bij het UWV moet worden ingeleid met een standaard formulier.

Naast voorgenoemde regelingen zijn ook twee besluiten gepubliceerd: het “Besluit overgangsrecht transitievergoeding” dat cumulatie van de transitievergoeding en bestaande aanspraken uit hoofde van een CAO of sociaal plan beoogt tegen te gaan en het “Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding” dat regelt welke kosten onder welke voorwaarden in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding.

De regels zijn te omvangrijk om hier integraal te behandelen maar als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons.

* Klik op de volgende link om direct naar de publicaties te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de sectie Arbeidsrecht van Pot Jonker Advocaten www.potjonker.nl

 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken