Hyperspits behoort meer en meer tot verleden

 In Nieuws

Op 24 september 2020 hebben ruim 20 grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam, waaronder de Stichting Beter op Weg Haarlem een werkgeversverklaring ondertekend betreffende het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona.

Ruim 20 werkgevers met zo’n 38.780 medewerkers, waaronder de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group, hebben vandaag afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na COVID-19. Ook NS en vervoerbedrijven in de regio zijn betrokken. Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht.

“Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen. We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken. Veel mensen werken nu thuis en blijven dat in ieder geval een aantal dagen in de week doen. Die spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren,” aldus Sharon Dijksma, die als voorzitter Vervoerregio Amsterdam, Amsterdams wethouder verkeer en vervoer en deelnemer Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij de ondertekening betrokken is.

Werkgevers pakken door met thuiswerken

Er zijn nu 23 deelnemende werkgevers gestart. Daar werken minstens 38.780 mensen. De meeste werkenden willen ook na de coronacrisis één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Het is dus van belang dat werkgevers thuiswerken blijven faciliteren en werknemers helpen bij het spreiden van werktijden en vervoermiddelen. Want 10 tot 15 procent meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de metropoolregio Amsterdam, de piekbelasting op de spits neemt daardoor fors af. De samenwerkende partijen roepen daarom ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te herijken.

“Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen,” zegt Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group. “ Dat geldt ook voor de manier waarop we reizen. Daarom blijven we in het bijzonder inzetten op meer fietsgebruik”.

“Het interessante van deze ondertekening is de samenwerking met zo veel verschillende partijen.
die allen al stappen hebben gezet om de mobiliteit in een breder perspectief te zien. Waarbij vooral voor ondernemers het van belang is om integraal en op maat de hele keten van ‘mobiliteit in business’ te faciliteren. Een bijdrage levert daarnaast het cross- over ondernemerschap zoals de digitale /fysieke dienstverlening door duurzame lunches, kinderopvang en samenwerking met sportscholen. ”Aldus Faridah Azimullah Voorzitter Stichting Beter op Weg en Voorzitter MKB-Haarlem.

Onderwijsafspraken over later beginnen
Eerder deze zomer maakten universiteiten, HBO’s en MBO’s al maatwerkafspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens corona. Ruim 160.000 studenten komen tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven veel digitaal onderwijs geven, maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zó ingedeeld dat zo veel mogelijk scholieren en studenten buiten de hyperspits met het OV kunnen reizen. Ook wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Overheden, werkgevers en vervoerders in de metropoolregio Amsterdam werken al geruime tijd samen aan maatregelen om de druk op de spits te verminderen. Met de ondertekening van deze afspraken wordt de samenwerking uitgebreid. Dit is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarin Rijk en MRA nauw samenwerken om de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam te borgen. In opdracht van Rijk en MRA adviseert Stichting Breikers werkgevers over de mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. Werkgevers kunnen kosteloos advies vragen via www.wijzijnbreikers.nl.


Meer informatie:
Voor Haarlem Stichting Beter op weg
Faridah Azimullah
Tel 06 53 58 17 20
Zie: www.beteropweg.com

Voor vervoerregio Amsterdam, Ilan Sluis, tel 06-31924129
Zie : www.wijzijnbreikers.nl

Bekijk het informatiefilmpje

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken