De ondernemer en zijn alimentatieplicht

 In Nieuws

De behoefte van een kind en/of een ex-echtgenoot is één van de factoren voor vaststelling van de alimentatie. Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van de betaler, die wordt berekend door het inkomen te verminderen met de noodzakelijke lasten (bijvoorbeeld woonlasten).

Het inkomen van een zelfstandige ondernemer (eenmanszaak) wordt berekend op basis van de gemiddelde winst van de onderneming van de afgelopen drie jaren. De winst is gelijk aan het eindvermogen min het beginvermogen vermeerderd met de privé-onttrekkingen. Bij een BV wordt niet uitgegaan van de winst maar ontvangt de directeur/groot- aandeelhouder een salaris en mogelijk dividenduitkeringen. De hoogte van het totale inkomen van de ondernemer moet voor de alimentatieberekening reëel zijn maar mag de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen.

Het zelf vastgestelde inkomen is dus niet absoluut. Diverse factoren kunnen de hoogte van het inkomen corrigeren, waarbij het aankomt op de beoordeling of het inkomen in verhouding staat met de financiële positie van de onderneming.

Heeft u hierover vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Thea Bruins (bruins@kadv.nl) of Amy Lamme (lamme@kadv.nl) of binnen lopen tijdens ons gratis inloopspreekuur.

Voor meer informatie:
http://www.kadv.nl/nl/nieuws/de-ondernemer-en-zijn-alimentatieplicht_166.html


 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken