Column Faridah Azimullah: Privacy in het MKB – Klant is koning

 In Nieuws

Het thema privacy is actueler dan ooit. In de nationale politiek is het thema; meer veiligheid, minder privacy. Niets te verbergen zou gelijk moeten zijn aan niets te vrezen? De praktijk is echter weerbarstiger. Een recent voorbeeld is het lekken van gegevens van Facebookgebruikers op grote schaal. Gegevens van 50 miljoen gebruikers (meer dan 2x de hele Nederlandse bevolking) kwamen bij Cambridge Analytica terecht. Deze organisatie gebruikte de gegevens om stemgedrag te beïnvloeden met gerichte politieke reclames. Maar wat maakt dit alarmerend? Het lekken? Of het gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming?

Precies deze vraag kwam aan de orde bij het referendum over de sleepwet.
Geef ik hier actieve toestemming of niet? Niemand is tegen het snel en adequaat kunnen optreden om de veiligheid van mensen te waarborgen. Maar vrijwel iedereen acht het op zijn minst ongemakkelijk dat ‘zonder gegronde reden’ persoonsgegevens verspreid, gedeeld en gewogen… .worden.
Het nee van het referendum is dan ook een democratische uitdaging.

In de privacy discussie bij het MKB krijgt inde ‘klant is koning’ uitgangspunt een digitale invalshoek.
Het sluiten van een overeenkomst voor een product of dienst is niet meer vanzelfsprekend.
Het aspect van actieve toestemming is cruciaal.

Dat geven van toestemming is ook de kern van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet gaat op 25 mei a.s. in en dient de privacy van de burger/consument te beschermen.
Dit vergt een ingrijpend pakket aan maatregelen rondom de actieve toestemmingscomponent waar MKB-bedrijven nu mee geconfronteerd worden.

Privacy is een groot goed zeker in een rechtstaat. Daar kan geen argument tegenop maar een balans tussen persoonlijke vrijheid en collectieve vrijheid dreigt door te slaan op een manier die neigt naar een ‘Brave new world’ en dat is verontrustend.

Faridah Azimullah, Voorzitter MKB- Haarlem

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken