Wat kan een ondernemer nu al doen als straks de economische groei afneemt

 In

Het nieuws staat vol met berichten over de ontwikkeling van de economie. De groei van de gehele wereldeconomie neemt af en de industrie in Duitsland is zelfs aan het krimpen. De Nederlandse economie groeit nog steeds door, maar deze kwam in vergelijking met andere Europese landen ook later op gang. We kunnen er dus vanuit gaan dat ook de Nederlandse economie op een gegeven moment de impact van de internationale ontwikkelingen gaat voelen.

Er zijn een hoop factoren in de wereld die effect hebben op de economie. Denk aan de naderende Brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de demonstraties in Hongkong. Tel daarbij op de langdurige conflicten in het MiddenOosten (specifiek in Iran en over de olietransporten) en de zware valuta-devaluatie in Argentinië waar het risico speelt dat andere opkomende landen worden meegesleurd. Zo heb je ineens een hoop factoren waar je geen invloed op hebt, maar die wel leiden tot een zeer onzekere situatie.

Externe factoren

Als ondernemer is het verstandig stil te staan bij de situatie en na te gaan hoe en wanneer er een impact op jouw onderneming kan ontstaan. De impact kan zich op ontzettend veel manieren manifesteren. Zo kan het zijn dat grondstoffen of goederen ineens niet meer beschikbaar zijn, veel later geleverd worden of voor een veel hogere prijs ingekocht moeten worden. Als ondernemer moet je dan meteen nagaan of er een vervangende leverancier is of misschien een gelijkwaardig product en of het verstandig is om een buffervoorraad aan te leggen. Zeker dat laatste kan een verstandige en makkelijk te realiseren keuze zijn als het om een cruciaal onderdeel of product gaat.

Interne factoren

Kijk daarnaast ook naar je eigen organisatie en dan vooral naar de mogelijkheden om je vaste-kostenstructuur flexibeler te maken. Zo kun je kapitaal vrij maken door middel van een sale-and-leasebackconstructie voor je gebouwen en ander onroerend. Voor machinekosten kun je een soortgelijke structuur opzetten door de machines te leasen. Ook kun je een deel van je werk uitbesteden of gebruik maken van inleenkrachten om de personeelskosten flexibeler te maken. Deze maatregelen worden uiteraard niet van de ene op de andere dag genomen, maar moeten na een zorgvuldige planning gerealiseerd worden. Zo wordt je onderneming meer robuust en recessiebestendig. Naast inkoop en de structuur van je vaste kosten kun je ook je financiering tegen het licht houden. Stel dat je liquiditeit tegenvalt, zit er voldoende rek in je rekeningcourantkredieten om dat op te vangen? Kun je werkkapitaal, debiteuren, voorraden en onderhanden werk verder naar beneden brengen door een actief beleid? Is je leverancier in staat om meer mee te financieren via nieuwe betaalafspraken? Kun je aflossen op langlopende leningen en zo de druk op je liquiditeit in de toekomst verkleinen?

Recessiebestendige onderneming

Zoals je ziet zijn er op verschillende vlakken veel vragen die je kunt stellen. Een goed antwoord op je vragen leidt naar een plan om je onderneming bestand te maken tegen een afname van de economische groei of zelfs een inkrimping van de economie. Aangezien de Nederlandse economie nog groeit klinkt het misschien raar om na te denken over een eventuele recessie, maar je kunt het dak beter repareren als de zon schijnt! Ook in tijden van groei en hoogconjunctuur moet een ondernemer verder kijken dan het werk van volgende week of volgend kwartaal. Op tijd voorbereiden op tegenvallers zorgt dat je onderneming de tegenvallers kan opvangen en de recessie door kan komen. Nu is een goed moment om te beginnen en ik denk graag met je mee!

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Arnoud Doornbos, vice voorzitter MKB-Haarlem en voorzitter commissie financieringen. 06 8394 1699

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken