Mkb financiert buiten de bank om

 In

Het bankwezen leent nauwelijks geld uit aan het mkb. Hierdoor is het mkb voor het verkrijgen van financiering aangewezen op alternatieve financiers. Er zijn ontzettend veel alternatieven, maar je moet wel weten welke financieringsbron aansluit bij jouw onderneming. Ook is het mogelijk financieringen te combineren, maar je moet wel weten hoe je dat het beste kunt doen. In het artikel ‘Hoe ondernemers hun vastgoed ook buiten de bank om financieren‘ besteedt Sprout aandacht aan vastgoedfinancieringen en worden verschillende alternatieve financieringsmogelijkheden besproken.

Ook in het FD is financiering voor het mkb een onderwerp dat regelmatig de revue passeert. Zo ook in het artikel ‘Mkb-accountant bemoeit zich te weinig met financiering van ondernemers‘, waarin centraal staat dat mkb-ondernemers hulp kunnen gebruiken bij het regelen van hun financiering. Hulp die ze op dit moment niet altijd krijgen.
MKB-Haarlem heeft in haar blogs al eerder aangestipt dat het mkb-ondernemers niet makkelijk gemaakt wordt om financiering op te halen. Zo heeft de voorzitter van de financieringscommissie van mkb-Haarlem Arnoud Doornbos beargumenteert dat op dit moment het MKB in Nederland niet de aandacht krijgt die het verdient.

Het mkb verdient de juiste aandacht

Nederland staat bekend als een toonaangevend kennisland met een sterke economie. De mkb-sector heeft hierin een groot aandeel, want exclusief zzp’ers zijn er bijna 250.000 midden- en kleinbedrijven actief. Met enkele honderdduizenden bedrijven is de Nederlandse mkb-sector zonder twijfel een gigantische banen-en inkomstenmotor te noemen. Toch vindt het mkb moeilijk de weg naar krediet. Mkb-ondernemers verdienen een steuntje in de rug, maar krijgen niet de juiste aandacht en (financierings)mogelijkheden aangereikt.

Overdracht van kennis

Een deel van het probleem zit in het feit dat ondernemers niet volledig op de hoogte zijn van de verschillende kredieten die voor hen beschikbaar zijn. De overheid en de bankenwereld moeten hier
inspringen en, met name op het gebied van innovaties, mkb-ondernemers ondersteunen bij hun zoektocht naar krediet.
Niet alleen de overheid en de bankensector kunnen mkb-ondernemers helpen, er zou ook vanuit mkb-accountants meer advies moeten komen. Onderzoek van NEMACC (het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam) concludeert dat er nog een grote stap te zetten is door mkb-accountants. Echter blijkt uit ditzelfde onderzoek dat de accountants het niet altijd aandurven om de rol van financieringsdeskundige aan te nemen. De accountants doen zichzelf hiermee tekort. Ik wil zeker niet de mkb-accountants met de vinger nawijzen, maar juist bevestigen dat door doorverwijzing en een goede samenwerking extra mogelijkheden gecreëerd worden. Wanneer accountants en adviseurs samenwerken, worden de mkb-ondernemers op de beste manier begeleid bij hun zoektocht naar de meest passende en aantrekkelijke financiering.

De kloof tussen accountants, financiers en ondernemers

Sinds de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende terugtrekkende beweging van banken is er sprake van een forse groei van het aantal financieringsvormen en –partijen. De groei heeft ertoe geleid dat onder mkb-ondernemers meer verwarring is ontstaan over hun opties. Dat ze de hulp van hun accountants kunnen gebruiken moge duidelijk zijn, maar deze voelen zich zoals gezegd niet altijd comfortabel. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers over het algemeen zeer tevreden zijn over het werk van de accountants, maar er bestaat een kloof tussen het geleverde en gevraagde werk. Mkbondernemers zien graag dat hun accountant een proactieve rol inneemt in het proces van de financieringsaanvraag, terwijl de mkb-accountant door tijdgebrek of gebrek aan specifieke kennis niet aan deze behoefte kan voldoen. Niet alleen de mkb-ondernemers verwachten dat accountants op de hoogte zijn van allerlei financieringsvraagstukken en –mogelijkheden, ook de financiers zien graag dat de accountant en de ondernemer deze zaken met elkaar bespreken.

Een adviseur biedt uitkomst

De financiers, accountants en ondernemers weten elkaar blijkbaar niet goed te vinden. In zo’n situatie bieden de bedrijfsfinancieringsadviseurs uitkomst. Door inzet van hun kennis en ervaring kan samen met de accountant én de ondernemer een goede financieringsaanvraag opgesteld worden. Vooraf vindt een screening plaats en wordt de haalbaarheid van de aanvraag getoetst. Dit alles om ervoor te zorgen dat er op een zo soepel mogelijke manier krediet kan worden opgehaald. Zo komen de ondernemer, onderneming, cijfermatige onderbouwing, SWOT-analyse en andere KPI’s die belangrijk zijn voor het opstellen van een goede aanvraag richting financiers aan bod. Alle informatie vormt een goed beeld van de situatie en vertrouwen in een goed plan om uiteindelijk tot het beste voorstel te komen.

Arnoud Doornbos
Vice-voorzitter MKB-Haarlem
Voorzitter Commissie Financieringen
+ 31 6 83 94 16 99

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken