Onderzoek MKB-Nederland: Regeldruk ondernemers stijgt met schrikbarende 1,15 miljard per jaar

 In Persberichten

Onderzoek MKB-Nederland:
Regeldruk ondernemers stijgt met schrikbarende 1,15 miljard per jaar

• Regeldruk stijgt deze kabinetsperiode met tenminste 1,15 mrd per jaar, werkelijke kosten
liggen nog veel hoger
• Stapeling van complexe regels en verplichtingen weerhoudt veel ondernemers van aannemen
personeel
• Beleid overheid moet rigoureus op de schop

De regeldruk voor ondernemers is deze kabinetsperiode met tenminste 1,15 miljard per jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland. “Schrikbarend”, constateert voorzitter Jacco Vonhof. “En het zijn niet alleen de gigantische kosten, het is ook de stapeling van steeds complexere regels die ondernemers de voet dwars zet.” Het roer moet rigoureus om en de aanpak van de regeldruk moet een prioriteit zijn voor het volgende kabinet: regels meten, verminderen en compenseren.

Nederland was in de aanpak van regeldruk ooit de beste van Europa, naar sinds niet meer wordt
bijgehouden wat alle nieuwe wet- en regelgeving ondernemers in totaal in tijd en geld kost – 2008
was de laatste echte meting – bungelt ons land onderaan de lijstjes. “De overheid heeft de teugels
laten vieren, en daarvan is deze enorme stijging het resultaat”, aldus Vonhof. “Duidelijk is dat als de
aandacht voor regeldruk verslapt, je weer opnieuw kunt beginnen met snoeien.”

Werkelijke kosten veel hoger
Naar aanleiding van aanhoudende klachten van ondernemers over het toenemend aantal (complexe)
regels, heeft MKB-Nederland Sira onderzoek laten doen naar de regeldruk deze kabinetsperiode.
Hiervoor heeft Sira alle memories van toelichting van nieuwe wet- en regelgeving tot 1 juli 2020
doorgelicht. In slechts 40 procent daarvan is de regeldruk gekwantificeerd en alleen daarvan al tellen
de kosten op tot 1,15 miljard euro. “De werkelijke stijging is dus nog veel groter”, zegt de voorzitter
van MKB-Nederland. Hij schat dat de totale regeldrukkosten voor het mkb per jaar meer dan 20
miljard moet zijn. “Een astronomisch bedrag.”

One in, one out
Een probleem in Nederland is dat er alleen maar regels bijkomen en er nooit iets van afgaat. Veruit
de meeste EU-landen hanteren het one in, one out principe: voor elke regel die erbij komt moet er
elders eentje worden geschrapt. Dat moet ook het beleid in Nederland worden, aldus MKBNederland. Ook wil de ondernemersorganisatie dat het volgende kabinet de regeldruk weer gaat
bijhouden, dat er een “waakhond met tanden” komt en dat nieuwe wet- en regelgeving altijd
voorafgegaan wordt door een bedrijfseffecten- en een proportionaliteitstoets die gepubliceerd
worden. “We grijpen hier bij elk probleem of misstand meteen naar regels, zonder te kijken naar
proportionaliteit of alternatieven. Maar regelgeving is niet altijd de oplossing.”

Extra reductiedoelstellingen
Verder vindt MKB-Nederland dat het volgende kabinet extra reductiedoelen moet stellen en dan
vooral in het sociale domein. Uit een poll van de organisatie onder bijna 600 ondernemers blijkt dat
ingewikkelde regels en verplichtingen zo’n 70 procent van de kleine bedrijven ervan weerhoudt om
mensen aan te nemen. Vonhof: “Dat is slecht nieuws, zeker in deze tijd. Als je ziet wat je als
ondernemer moet doen om je eerste medewerker aan te nemen, dat is enorm. Daarom stellen wij
voor: reduceer die regels en verplichtingen daar met tenminste 25 procent. Dat kan echt.”

Deskundigheid nodig
Tweederde van de ondernemers in de poll geeft aan dat de regeldruk merkbaar is gestegen en voor
79 procent hebben overheidsverplichtingen redelijk tot veel invloed op het plezier in ondernemen.
De complexiteit van regels is zo ingewikkeld geworden, dat 58 procent van de ondernemers soms
een deskundige moet inhuren om eraan te voldoen. Nog eens 17 procent zegt dat vaak te moeten
doen.

Vonhof: “We zijn als ondernemers niet tegen regels, maar wel tegen het steeds verder uitdijende
aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden en tegen slechte regels: regels die disproportioneel
zijn, die hun doel niet bereiken maar ondernemers wel met enorm veel verplichtingen en kosten
opzadelen. Er is een ongelooflijk woud ontstaan, en daar moet nu echt de hakbijl in. Financiële steun
voor ondernemers om hun bedrijf door deze crisis te loodsen is cruciaal, maar dat geldt ook voor de
omstandigheden waaronder zij dat moeten doen. Proportionele, begrijpelijke en uitvoerbare
maatregelen en een voorspelbare overheid waren nog nooit zo belangrijk.”

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken

Heel Haarlem Helpt