Ondernemers slaan alarm over CETA – Pleidooi uitstel ratificering

 In Nieuws

Het  Europese Handelsverdrag met Canada staat op de nominatie om geratificeerd te worden door meer dan de helft van de Europese lidstaten, waaronder ook Duitsland, Frankrijk en Nederland. Er wordt dan ook een dringend beroep gedaan vanuit onder meer MKB ondernemers  aan Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de ratificatie door Nederland van het EU- Handelsverdrag met Canada uit te stellen. Dat betekent het consolideren van een tegenstem van de coalitiepartij de Christen-Unie (CU) en de tegenstem van de PvdA in de Eerste kamer.

De Comprehensive Economic and Trade Agreement beter bekend als CETA is een handelsverdrag tussen Europa en Canada. CETA staat voor het afschaffen van de heffingen op goederen en diensten. Dat betekent dat bij een openstelling van deze twee markten dat er een enorme economische groei kan ontstaan. Er zijn echter basale verschillen in het hanteren van voedselveiligheid en andere standaarden voor mens en dier in Europa en Canada. Wanneer CETA daadwerkelijk in werking zou treden is er dan ook per direct sprake van een oneerlijke concurrentie.

Al in 2017 is CETA ondanks veel verzet vanuit maatschappelijke organisaties maar ook vanuit het Midden en Klein Bedrijf voorlopig in werking getreden. Misschien een zegen omdat we nu kunnen constateren dat de groei waarmee geschermd wordt van  7- 9% groei, ofwel in getallen van 600 miljoen- 1,2 miljard eigenlijk marginaal is.

Neem het Klimaatbeleid in zijn algemeenheid of de European Green Deal in het bijzonder waar Frans Timmermans zich voor inzet namens de Europese Commissie. De hieruit voortvloeiende maatregelen zoals ‘groene importheffingen’  waarbij vervuilende producten meer belast worden dan schone producten, vervallen door CETA. Een gemiste kans.

Nog erger is het  in werking treden van CETA de Investment Court System (ICS). Dit is een Investeringshof van geschillenbeslechting. Bedrijven kunnen een regering aanklagen ten aanzien van een overheidsbeslissing die hun huidige dan wel toekomstige belangen zou kunnen ondermijnen. Het is een bypass van het Nederlandse rechtssysteem, het biedt ruimte voor internationale ondemocratische claims, en het gaat voorbij aan de nationale soevereiniteit. Doodeng!

Het is dan ook op z’n minst opmerkelijk dat er zo sterk wordt aangestuurd om dit Europese Handelsverdrag er nu in deze vorm door te voeren.

Nederland als handelsland bij uitstek en  Europees land is gebaat bij handel met de hele wereld ook met Canada. Juist met een bevriend land is het van belang, en voor de hand liggend, goede afspraken te kunnen maken.

Handelsovereenkomsten vanuit MKB perspectief gebaseerd op wederzijds respect, oog voor duurzame innovatie en een inclusieve arbeidsmarkt en andere vormen van daadwerkelijke co-creatie zijn daarvoor de basis.  Ook MKB bedrijven willen graag zaken doen met Canada op basis van wederkerigheid en niet op basis van eenzijdige dominantie, eenzijdige  afspraken of anderszins.

Wijzigingen aanbrengen na het tekenen is een probleem ondanks dat er sprake zou zijn van ‘een  levend document’.  Hoed u om die reden voor CETA. Laat niet Hotel California’ werkelijkheid  worden met: ‘You can check out any time you like but you can never leave!’…………..

Voorzitter MKB-Haarlem

Faridah Azimullah

Lees ook het artikel op FD.nl: Ceta is een fiasco in de dop voor boer en mkb

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken