Obesitas

 In Nieuws

Heeft de werkgever een zorgplicht ter voorkoming van overgewicht en obesitas? Mag de werkgever regels stellen en een werknemer bijvoorbeeld verplichten een dieet te volgen? En welke sancties mag de werkgever dan toepassen als de werknemer dat niet doet? En tenslotte: mag de werkgever de werknemer ontslaan als hij door zijn overgewicht niet naar behoren functioneert?

Over dit soort zaken is in Nederland nog niet veel geprocedeerd. In september 2010 zou een ontslagzaak van een obese werknemer dienen bij de kantonrechter in Apeldoorn. De werknemer was werkzaam als grondwerker en zijn werkgever was een ontbindingsprocedure begonnen omdat de man te dik zou zijn om zijn werk te kunnen doen. De werknemer zou niet meer in de door hemzelf gegraven kabelgoten passen en het zou al meerdere malen zijn voorgekomen dat het zijn collega’s niet meer lukte de man uit de kabelgoten te tillen. Tot een uitspraak is het niet gekomen; op de dag dat het ontbindingsverzoek zou worden behandeld, is de werknemer – notabene voor de deur van de rechtbank – overleden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt obesitas als een chronische ziekte. Het is daarom de vraag of de kantonrechter in Apeldoorn het verzoek van de werkgever zou hebben toegewezen. Het ontbindingsverzoek was namelijk louter gestoeld op het feit dat de werknemer leed aan obesitas, oftewel – althans in de visie van de WHO – op het feit dat de werknemer ziek was. De kantonrechter is in een ontbindingsprocedure weliswaar niet gebonden aan het bij ziekte geldende opzegverbod, maar zal over het algemeen de arbeidsovereenkomst slechts ontbinden als hij zich ervan heeft vergewist dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met het bestaan van de ziekte. De uitkomst van de ontslagprocedure was dus niet zeker.

Als ook de Nederlandse rechter vindt dat obesitas een ziekte is, betekent dit dat van de werkgever wordt verwacht dat hij zich (samen met de werknemer) inzet voor re-integratie en indien nodig zoekt naar een passende functie. Ook wordt van de werkgever verwacht dat hij maatregelen treft zodat de werknemer zijn werkzaamheden kan(blijven) uitoefenen, zoals het aanpassen van veiligheidskleding en het aanpassen van de werkplek. Maar wat geldt als de werknemer nog wel kan werken, maar de werkgever vreest dat de zwaarlijvigheid van zijn werknemer steeds ergere vormen zal aannemen? Al met al kan een werkgever met nogal wat vragen en problemen geconfronteerd worden.

Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met Meike van Heek (vanheek@potjonker.nl) of met één van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van Pot Jonker Seunke Advocaten, 023-5530230.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken

koster advocaten