Incasso van facturen: mogelijkheden en tips

 In Nieuws
koster advocaten

Allereerst: duidelijke afspraken maken over de betaling. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de overeenkomst, maar ook in Algemene Voorwaarden. Daarbij is het onder meer van belang dat de Algemene Voorwaarden voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant worden overhandigd. Daarnaast kan je als ondernemer een sommatiebrief versturen indien de klant niet tijdig betaalt. In deze brief dient de klant nog een laatste, redelijke betalingstermijn te worden gegund. Verstrijkt deze termijn zonder dat de klant betaalt, dan treedt het verzuim van de klant in, hetgeen weer van belang is voor de gerechtelijke procedure.

Vragen over de incassering van vorderingen of hulp nodig?

Neem contact op met de praktijkgroep procederen van Köster Advocaten NV (www.kadv.nl).

Lique Jellinghouse
 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken