Nieuwe wet ontslag en WW

 In Nieuws

Wijzigingen WW
De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkering na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.
Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen, zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als zij dan minder loon krijgen dan de uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont. In de WW wordt hiervoor een systeem van inkomstenverrekening ingevoerd. Daarnaast wordt de WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 per maand vastgesteld en uitbetaald.

Eén vaste ontslagroute en transitievergoeding
Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Voor werknemers komt het verschil tussen ontslag via UWV en ontslag via de kantonrechter te vervallen.
Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voorwaarde is dat zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar.

Wijzigingen flexrecht
Vanaf 1 januari 2015 is geen proeftijd meer mogelijk bij een tijdelijk contract van ten hoogste 6 maanden, ongeacht wat daarover in de cao staat. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht ingesteld bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer. Een maand voordat het contract afloopt moet de werknemer schriftelijk worden geïnformeerd of het tijdelijk contract daarna wordt voortgezet. Deze aanzegplicht geldt ook voor opvolgende contracten van 6 maanden of langer.

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract om te voorkomen dat zij te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan. Daarnaast wordt het gebruik van nul-urencontracten beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.
De Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) werd op dinsdag 10 juni 2014 met ruime steun aangenomen in de Eerste Kamer. Op 1 januari 2015 treedt de wet in werking.

Bron: UWV
 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken