MKB slaat alarm! Verhoog niet de lokale ondernemerslasten

 In Nieuws

Wat MKB-Nederland betreft zou het onacceptabel zijn als de lastenontwikkeling voor ondernemers op lokaal niveau de compensatie van lastenstijgingen op centraal niveau teniet zou doen. De ondernemersorganisatie is van mening dat alle Nederlandse gemeenten zich moeten conformeren aan het beleid van de rijksoverheid.
Ondanks een forse bezuinigingsopgave om het eigen financiële huishoudboekje op orde te krijgen, heeft het nieuwe kabinet in het regeerakkoord bewust ervoor gekozen de lasten voor ondernemers per saldo niet te laten stijgen. En daar is ook alle reden toe. Het economisch herstel is nog uiterst fragiel en in sommige mkb-sectoren nog helemaal niet aanwezig. Niet voor niets is een flink aantal crisismaatregelen onlangs nog verlengd en – in het geval van de woningmarkt – zelfs uitgebreid. Het is bovendien een gegeven dat bezuinigingen economisch veel beter uitwerken dan lastenverzwaringen.

Op grond van het regeerakkoord krijgen gemeenten de komende jaren meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de AWBZ, de jeugdzorg en de ‘onderkant van de arbeidsmarkt. Die nieuwe taken gaan echter gepaard met forse bezuinigingen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten luidde daarover eerder deze week al de noodklok.
MKB-Nederland wil koste wat kost voorkomen dat gemeenten hun eigen financiële problemen doorschuiven naar het bordje van lokale ondernemers.

De ondernemersorganisatie zal daarom de lokale lastenontwikkelingen de komende tijd nauwlettend in de gaten houden, zo schrijft zij in de brief aan alle gemeenten van Nederland. Dat geldt met name voor de onroerendezaakbelasting voor bedrijven. De ozb is in verleden al vaker als melkkoe gebruikt ten behoeve van de algemene middelen en het dichten van gaten in de gemeentelijke begroting.

MKB-Nederland roept de gemeenten onder meer op om in samenspraak met het lokale bedrijfsleven een ondernemerschapsagenda uit te werken, waarin ook afspraken worden gemaakt over lokale lasten, lokale regeldruk, bereikbaarheid en veiligheid. De ondernemersorganisatie wijst er in de brief op dat ondernemers en gemeenten elkaar hard nodig hebben. Ondernemerschap is de hoeksteen van welvaart, werkgelegenheid en leefbaarheid.

MKB-Nederland maakt begin 2011 de balans op van de lastenontwikkelingen in de individuele gemeenten.
 

kijk voor meer informatie op www.mkb.nl

 

 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken