Maatschappelijk belang MKB-ondernemers lang onderschat

 In Nieuws

Niet alleen het economisch belang maar ook de maatschappelijke waarde creatie van MKB ondernemingen en ondernemers is in een uniek
wetenschappelijk rapport onderkend! Het rapport is opgesteld door de Erasmus Universiteit en verscheen al voor het Coronatijdperk, in december 2019.

Zonder uitputtend op de zes belangrijke bevindingen in te gaan laat ik ze wel de revue passeren. Omdat precies deze aspecten van grote maatschappelijke waarden zijn
gebleken in de tijd dat de wereld op slot zat door Corona, maar ook nu.

In vogelvlucht toch even de zes punten:
1. MKB als afspiegeling van de samenleving
2. Ontwikkeling en kansen medewerkers
3. Innovatie en duurzame business modellen
4. Ecologische voetafdruk beperken.
5. Steunen of meewerken aan/met lokale organisaties
6. Rol in de gemeenschap

Het MKB denkt wel degelijk over en werkt met lange termijn oplossingen. Dat is inherent aan het ondernemer zijn. Kijken naar de toekomst, waarbij barrières geen ‘stops’ hoeven zijn maar juist uitdagingen kunnen worden om het doel, al dan niet door innovatie, te bereiken.

Qua de ecologische voetafdruk voeren veel MKB bedrijven, vaak versneld door corona, maatregelen door ten aanzien van de inzet van duurzame energie, wat betekent de introductie van waterstof voor mijn bedrijf? Of hoe zorg ik voor manieren die bijdragen aan afvalreductie?

Alleen al het feit dat er bedrijvigheid is door met name MKB bedrijven blijkt van grote waarde voor de directe leefomgeving en draagt bij tot de identiteit van een buurt, een betere leefbaarheid, sociale cohesie en een gevoel van veiligheid.

Met dit rapport in het achterhoofd, het gewijzigd bouwbesluit van 1 juli jl. (waar daadwerkelijk aandacht is voor toegankelijkheid, duurzaamheid en gezondheid) wordt een samenwerking met het MKB en woningcorporaties en projectontwikkelaars en gemeenten onontbeerlijk. Cruciaal daarbij is een integrale professionele aanpak die niet complex is maar divers en dat werkt!

Faridah Azimullah
Voorzitter MKB- Haarlem

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken