Gemeente Haarlem ontvangt Bewijs van Goede Dienst door meer service en minder regels

 In Nieuws

Dienstverlening aan ondernemers voldoet aan normen Ministerie EL&I
Haarlem ontvangt Bewijs van Goede Dienst

Wethouder Nieuwenburg (onder andere Economische Zaken Deregulering) is blij
met dit resultaat: ‘Het Bewijs van Goede Dienst is ingezet door de gemeente
Haarlem om de dienstverlening aan ondernemers zichtbaar te verbeteren. Er is door
ons in beeld gebracht in welke mate de huidige dienstverlening voldoet aan de
gestelde normen. De resultaten op dit Bewijs van Goede Dienst maken inzichtelijk
waar de gemeente goed presteert en op welke gebieden uitdagingen liggen om de
dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. We gaan de komende twee jaar hard
aan de slag deze verbeteracties op te pakken. Samen met het bedrijfsleven’.
De verbeteracties zijn onder andere het monitoren van de aangescherpte drank- en
horecavergunningen en onderzoek naar de mogelijkheden voor flitsvergunningen
op onderdelen binnen de WABO en het trainen van medewerkers in oplossings- en
klantgerichtheid. De voortgang op de verbeteracties worden samen met MKB en
KvK bewaakt.

Het Bewijs van Goede Dienst is één van de instrumenten van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om de regeldruk voor
ondernemers merkbaar te verminderen. Per 1 januari 2012 heeft het
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) het Bewijs van Goede Dienst
voor gemeenten overgenomen van het Ministerie van EL&I. Het instrument is
samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten ontwikkeld en gebaseerd op concrete ondernemerswensen.

‘Minder regels, meer service’ speerpunt college
De Haarlemse kadernota 2010 – 2014 ‘Minder regels, meer service’ is de basis voor
de jaarlijkse actieprogramma’s voor lastenverlichting. Het jaarlijkse
actieprogramma voor de lastenverlichting is een dynamisch programma. Het
college, de gemeenteraad en andere partijen kunnen naar aanleiding van de
actualiteit aanvullingen doorgeven. Binnen de gemeente wordt gemeentebreed
continu aandacht gevraagd voor ‘minder regels, meer service’. Alle nieuwe lokale
regelgeving wordt getoetst aan de hand van de doelstelling van het college om
lastenverlichting voor burgers en ondernemers door te voeren.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken