Coalitieprogramma Samen Doen! gepresenteerd

 In Nieuws

De coalitiepartijen brachten de volgende begeleidende verklaring naar buiten:
“D66, PvdA, GroenLinks en het CDA zetten in op een coalitieprogramma voor Haarlem dat rekening houdt met haar inwoners, de economie en de regio. Het zijn financieel zware tijden voor veel Haarlemmers en zo ook voor het stadsbestuur. Dat vraagt een aanpak waarbij samengewerkt wordt. Waarbij ruimte voor initiatieven en lef gevraagd wordt van beiden. Ruimte voor de eigen kracht van Haarlemmers waarbij wij mensen die struikelen weer op de been helpen. Het bestuur geeft ruimte, werkt mee en luistert naar de stad. Daarom heeft het programma de naam: Samen Doen!

Wij zetten in op een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op hun buurt en in hun stad vergroot. Het stimuleren en koesteren van initiatieven uit de stad is voor deze coalitie van essentieel belang.

Verder stimuleren wij een verantwoordelijke en ondernemende stad. Haarlem kent daarom een duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid gericht op werkgelegenheid en versterking van haar leefbare, monumentale en groene karakter. Wij koesteren de kwaliteiten van de stad. Nieuwbouwplannen moeten deze kwaliteit versterken. Wij gaan onverminderd door met het werken aan de doelstelling om Haarlem klimaat neutraal te laten zijn en werken onverminderd aan ecologisch beheer.

De taken die Haarlem vanuit het Rijk krijgt toebedeeld vragen om een sociale en warme stad. De stad als gemeenschap waar eigen kracht en ondersteuning voor zij die dat nodig hebben hand in hand gaan en waar de overheid toeziet op veiligheid. Wij streven naar het afsluiten van een lokaal sociaal akkoord. We maken extra geld vrij voor bestrijding van armoede bij kinderen en chronisch zieken en creëren een reserve sociaal domein om de nieuwe taken goed te vervullen. Maar ook stellen we een sportstimuleringsfonds in, ter ondersteuning van de sport en behouden het cultuurstimuleringsfonds. Wij handhaven de vrijwillige brandweerpost in Haarlem-Oost.

Dit kan alleen wanneer we een financieel gezonde stad zijn. Rentmeesterschap voor toekomstige generaties betekent een sluitende begroting en een fundamentele meerjarige aanpak van de huidige schuldenlast. We hebben bezuinigingen ingeboekt om de begroting sluitend te maken. Daarnaast hebben we maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat we minder geld lenen en de schulden gaan afbouwen. Deze maatregelen treffen we zonder dat we de woonlasten voor de Haarlemmers verder laten stijgen.

D66, de PvdA, GroenLinks en het CDA, allen hebben het vertrouwen dat met dit akkoord Haarlem klaar is om structureel (financieel) gezond te worden en invulling te geven aan de uitdagingen van de aankomende jaren.”

Portefeuilleverdeling
Het college zal bestaan uit de burgemeester en 5 wethouders van D66, PvdA, GroenLinks en CDA.

De portefeuilleverdeling van de wethouders is als volgt:

D66: Ruimtelijke Ontwikkeling, Metropoolregio Amsterdam, Vastgoed, Monumenten, Planning&Control, Financiën, Bedrijfsvoering. Beoogd wethouder E. Cassee.

D66: Wmo en Welzijn, Volksgezondheid 2, Cultuur, Dienstverlening, Burgerparticipatie, Dierenwelzijn. Beoogd wethouder J. van der Hoek.

PvdA: Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein. Beoogd wethouder J. Langenacker.

GroenLinks: Beheer& Onderhoud, Duurzaamheid, Mobiliteit. Beoogd wethouder nog onbekend.

CDA: Jeugd (incl Jeugdzorg), Onderwijs, Sport. Beoogd wethouder M. Snoek.
 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken