Noord-Holland stelt Europees geld beschikbaar voor innovatieve en duurzame projecten

 In

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen € 5 miljoen beschikbaar voor innovatieve en duurzame projecten in de provincie Noord-Holland.

Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling dat beschikbaar is gesteld voor het programma Kansen voor West II, dat de vier Randstadprovincies voor de jaren 2014 – 2020 hebben opgesteld.

Het programma Kansen voor West II richt zich op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Het programma kent voor Noord-Holland twee prioriteiten, namelijk innovatie en koolstofarme economie.

Bij innovatie gaat het om onder meer het stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten en het bevorderen van de beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB’ers.

Bij koolstofarme economie gaat het om het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale gebied van de vier Randstadprovincies en om het verkleinen van energieverbruik in de bebouwde omgeving.

Projecten kunnen in aanmerking komen voor 30% subsidie uit het fonds.
Vanaf 1 mei kan subsidie worden aangevraagd bij de managementautoriteit, die het subsidieprogramma voor de vier Randstadprovincies verzorgt.

(bron: www.noord-holland.nl)

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken