Noord-Holland: € 18 miljoen voor nieuw mkb-innovatiefonds

 In

De provincie Noord-Holland stelt € 18 miljoen beschikbaar voor een nieuw innovatiefonds, waarmee mkb’ers zullen worden geholpen bij de realisatie van innovatieve ideeën.

Om zoveel mogelijk duurzame innovaties verder te helpen wil de provincie één loket inrichten voor mkb-ondernemers in Noord-Holland. Dit zogenaamde mkb-loket moet de ondernemer gaan helpen bij het wegnemen van knelpunten bij de realisatie van zijn innovatieve idee. Dat kan een bijdrage zijn uit het (duurzame) innovatiefonds, maar ook een doorverwijzing naar andere provinciale, Rijks- en Europese regelingen of advies over andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan de ondernemer bij dit loket ook hulp krijgen bij het opstellen van een kansrijke business case.

De komende maanden wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten gewerkt aan verdere vormgeving van het (duurzame) innovatiefonds en het mkb-loket. De eerste aanvragen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2017 kunnen worden ingediend.

Zie voor meer informatie: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/18-miljoen-euro-voor-duurzame-innovaties-in-NoordHolland.htm

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken