Bent u voorbereid op de introductie van de BMR?

 In

Financiële instellingen moeten nú de overgang van de Eonia- en Euribor-tarieven voorbereiden of rekening houden met hogere kosten en risico’s.

Door: Arnoud Doornbos
Vice voorzitter MKB-Haarlem / Voorzitter Financierings commissie

De Euro Overnight Index Average (Eonia) en de Euro Interbank Offered Rate (Euribor) zijn kritisch belangrijke rentebenchmarks voor de eurozone. Samen worden ze gebruikt als referentietarief voor meer dan 175 biljoen euro aan financiële producten van corporaties, non-profit organisaties en MKB-bedrijven, inclusief lange termijn-hypotheken in verschillende Europese landen. Toch staan deze benchmarks op het punt vervangen of getransformeerd te worden, omdat geen van beide voldoet aan de onlangs geïntroduceerde EU Benchmark Regulation (BMR).

De LIBOR- en EURIBOR-schandalen brachten aan het licht dat benchmarks vatbaar zijn voor manipulatie. De BMR is ingevoerd om dit risico te bestrijden voor alles wat valt onder de BMR-definitie van ‘benchmark’. Deze definitie is opzettelijk breed gemaakt om een breed scala van financiële producten en bestaande transacties te omvangen. Voor velen, iedereen die bijdraagt aan indices of deze levert of gebruikt, zal de BMR dus belangrijke implicaties meebrengen. De gevolgen van BMR hebben al geresulteerd in een verminderde bijdrage aan benchmarks en hogere nalevingskosten en regelgevingslasten. De verhoogde lasten vormen een reële bedreiging voor de levensvatbaarheid van vele benchmarks en beleggingsstrategieën die hierop zijn gebaseerd.

Er zijn al voorbereidingen getroffen voor een overgang van LIBOR, het equivalent van Euribor, voor Amerikaanse dollars en andere belangrijke valuta. Er is echter veel minder aandacht besteed aan Eonia en Euribor, die een veel kortere overgangstijd zullen hebben. Bedrijven moeten nú handelen om overgangsplannen te ontwikkelen, waarbij de overgang naar schatting voor sommige bedrijven meer dan $ 100 miljoen zal kosten. Uitstel van actie zal de uiteindelijke overgangskosten alleen maar verhogen en zal daarnaast de financiële, operationele en reputatierisico’s vergroten.

Er wordt onderzocht hoe Euribor kan worden hervormd om een (in het beste geval) naadloze overgang mogelijk te maken, maar het blijft onduidelijk of dit scenario haalbaar is tegen de deadline van 1 januari 2020. Gezien de omvang van de betrokken bedrijven zou er een Plan B voor hervorming van de Euribor moeten zijn. Voor Eonia zijn er geen hervormingspogingen en daarom is vóór januari 2020 een overgang naar een alternatief tarief vereist. Een alternatieve referentierentevoet voor het overnight rente tarief is nog niet beschikbaar, hoewel de ECB werkt aan ESTER (Euro Short-Term Rate) en van plan is om lancering vóór 2020 te realiseren.

Terwijl de hervormingsprocessen voor zowel Euribor als Eonia in beweging zijn, moeten marktpartijen niet wachten om te handelen.
MKB Haarlem identificeert vijf stappen die bedrijven nu kunnen doen om zich voor te bereiden op de transitie:

1. Ondersteuning van sectorbrede initiatieven om Euribor te hervormen en alternatieve referentietarieven te ontwikkelen voor zowel Euribor als Eonia.
2. Zorg ervoor dat er robuuste schriftelijke noodplannen zijn opgesteld voor het geval een benchmark wezenlijk verandert of ophoudt, zoals vereist door BMR.
3. Neem voorzorgsmaatregelen om potentiële toekomstige uitdagingen en risico’s te beperken, zoals veranderingen in fall-back taal in contracten, het evalueren van gedrag en juridische risico’s en het bekendmaken van informatie over nieuwe transacties met betrekking tot Euribor of Eonia.
4. Voer een ‘ondernemingsscan’ uit om een inventarisatie van Euribor- en Eoniagebruik in producten samen te stellen en inventariseer het proces van voor naar achter om de transitie-uitdagingen en -effecten te beoordelen.
5. Ontwikkel een gefaseerd overgangsdraaiboek zodat een programma snel kan worden gestart en uitgevoerd als dat nodig is.

De overgang naar de nieuwe benchmarks zal een uitdaging zijn, vooral omdat marktpartijen al worstelen met de realiteit van een LIBOR-conversie. Aangezien Eonia en Euribor echter niet voldoen aan BMR betekent dit dat ze niet kunnen worden gebruikt voor contracten die na 2020 zijn aangegaan, tenzij er corrigerende maatregelen worden genomen om de benchmarks te hervormen.

Meer informatie:
Arnoud Doornbos
Vice-voorzitter MKB-Haarlem
Voorzitter Commissie Financieringen
+ 31 6 83 94 16 99

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken