Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

 In Nieuws

Hoofdlijnen

De belangrijkste wijzigingen:

  • a. een minimumvergoeding van 40 euro voor invorderingskosten;

  • b. een maximumbetaaltermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen;

  • c. een maximumbetaaltermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen;

  • d. een maximum verificatieperiode van in beginsel 30 dagen;

  • e. een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt;

  • f. het stellen van grenzen aan de contractsvrijheid met de introductie van een regeling van kennelijk onbillijke contractbepalingen en kennelijk onbillijke praktijken.

Gevolgen van de wetswijziging

 

Er is een maximum gesteld op de betaaltermijnen. Partijen zijn niet meer vrij om langere termijnen te hanteren. Het mag wel maar een langere betaaltermijn moet dan 1) uitdrukkelijk worden overeengekomen (dus niet via algemene voorwaarden) en 2) de termijn mag niet onbillijk zijn jegens de schuldeiser. Daarbij wordt gelet op 1) objectieve redenen om af te wijken en 2) de aard van de prestatie en 3) het mag niet gaan om aanmerkelijke afwijkingen van goede handelspraktijken.

 

Als de betalingstermijn verstreken is mag er direct, d.w.z. zonder aanmaning, aanspraak worden gemaakt op de wettelijke handelsrente (momenteel 8,25%) en op minimaal € 40,00 aan wettelijke incassokosten.

 

De gevolgen van het niet tijdig betalen kunnen niet bij overeenkomst of via algemene voorwaarden terzijde worden geschoven. De wet is wat dat betreft dwingend, er mag niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

 

In de praktijk blijkt dat bedrijven nog weinig van deze wet gebruik maken. In theorie is het dus wettelijk toegestaan op de eerste dag na het vervallen van de betaaltermijn de wettelijke incassokosten ad € 40,00 en de wettelijke handelsrente ad 8.25% door te berekenen aan uw wederpartij maar blijkbaar hebben bedrijven hun aanmaningstrajecten nog niet aangepast.

 

Toch adviseren wij gebruik te maken van deze bevoegdheden. U kunt er ook voor kiezen om er alleen maar voor te waarschuwen, het is onze ervaring dat er sneller wordt betaald als men weet dat het geld gaat kosten als er niet wordt betaald.

 

Meer informatie op www.aginboeder.nl of bel ons via 023-5177612.

 

mr R.J. Oost

 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken