Vertaling ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor het MKB

 In Nieuws

Op de dag van de duurzaamheid 10 oktober 2017 j.l. is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd door het vier partijen kabinet van de VVD, D66, CDA en CU. Inmiddels hebben ook de diverse partijen de 16 ministers en 8 staatssecretarissen bekend gemaakt. Donderdag 26 oktober a.s. zullen zij samen met de Koning verschijnen op het bordes. Maar wat betekent dit regeerakkoord voor het MKB?

Werken moet lonen
Dat betekent dat de  lasten op arbeid verlaagd worden.
Daar tegenover staat dat het  lagere btw- tarief omhoog gaat  6 % naar 9 %. Dat betekent dat de dagelijkse boodschappen duurder worden zoals een bezoek aan MKB ondernemer op de hoek.

Loonbetalingsplicht bij ziekte
Een belangrijke maatregel is de verkorting van loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers met minder dan 25 man personeel van 2 naar 1 jaar. Dit is een belangrijke maatregel.

Modernisering van wet en regelgeving
Dit is een interessante en terugkerende maatregel: de modernisering van Wet- en regelgeving zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen.  De Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt. Nieuw is de inzet van onder meer een MKB- toets. Cruciaal is het beoogde  effect van de MKB toets. Dat is daadwerkelijk en direct een bijdrage te leveren aan de economie door het concreet faciliteren van cross overs in de MKB praktijk.

Aanbesteden en betaalgedrag overheid
Goed nieuws is het aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. En de betaaldiscipline van de overheid versterkt moet worden.

Versterken innovatiekracht
De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid. Ook is er sprake van extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en het versterken van het topsectoren beleid. De innovatiestimulering borduurt voort op wat al enige tijd in gang is gezet. Oog voor al dan niet financiële support voor integrale innovatie bij traditionele ondernemers blijft hierbij wel essentieel. Het MKB is de ruggengraat van de economie en vaart wel bij  de groei van innovatieve bedrijven.

Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt. Een kanttekening hier is dat het MKB het digitaal ondernemerschap meer dan  voluit wordt omarmd. De infrastructuur voor het digitale ondernemerschap mag daarbij niet ontbreken.

Dit regeerakkoord heeft de  ambitie om de transitie waar we voor staan vorm te geven en biedt zeker perspectief voor het MKB

Faridah Azimullah, Voorzitter MKB- Haarlem

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken