Twee studenten op zoek naar organisatie om een diversiteitonderzoek te kunnen starten

 In Nieuws

Wij zijn Gaby van de Pavert en Meike Smit, 3e jaars Human Resource studenten aan de Hogeschool Inholland in Haarlem. Op dit moment volgen wij een differentiatieminor diversiteitsmanagement in Den Haag. Voor deze minor zullen wij een onderzoek uitzetten in een organisatie naar diversiteit in het personeelsbestand. Hoe kan uw organisatie succesvoller worden door middel van het optimaal inzetten van diversiteit in het personeelsbestand en door middel van activiteiten die bijdragen aan het optimaal en duurzaam benutten van medewerkers ofwel talenten?

Een groot deel van het onderzoek zal thuis uitgevoerd worden. In de eerste instantie zullen wij goed kijken naar het begrip diversiteit. Wat is onze visie op diversiteit en waar heeft de organisatie behoefte aan met betrekking tot diversiteit. Vanuit dit punt kan er gekeken worden wat diversiteit bij zal dragen aan het succes van een organisatie. Ten tweede zullen wij een arbeidsmarktanalyse maken; waar is in de toekomst vraag naar in de sector? Wat zal het aanbod zijn in de toekomst? Hierbij zullen wij kijken naar verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt. Vervolgens zullen wij kijken met welke HRM instrumenten de organisatie nu werkt en welke hiervan geschikt zijn of geschikt zijn te maken om diversiteit te bevorderen.

Nadat wij deze gegevens hebben verzameld, zullen wij starten met een intern onderzoek. Door middel van interviews en/of enquête willen wij gaan kijken in welke mate de organisatie al met diversiteit bezig is of niet. Wij zullen hiervan een nulmeting maken. Het kan dus ook zijn dat er al een diversiteitbeleid in de organisatie aanwezig is, wij zullen dan gaan kijken in hoeverre dit beleid al doorgevoerd is naar het operationele niveau. De interviews en/of de enquêtes zullen afgenomen worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Als laatste zullen wij een advies schrijven aan het management. Wij zullen hierin richting aangeven met betrekking tot diversiteit. Is er bijvoorbeeld behoefte aan meer jongeren in de organisatie, of is er behoefte aan meer mannen? En op wat voor manier zou dit gerealiseerd kunnen worden. 

Wat wij vragen van de organisatie:
– Of dat wij dit onderzoek in uw organisatie mogen uitzetten!
– Samenspraak over het begrip diversiteit.
– Een kijkje in het diversiteitsbeleid (indien er sprake is dat hier al mee gewerkt wordt)
– Met welke HRM instrumenten er gewerkt worden
– Interview/enquête (dit in overleg wat het beste past bij ons onderzoek en de organisatie) met managementafdeling, leidinggevende en uitvoerende kern. 

Wij zijn twee enthousiaste en leergierige studenten die verwachten dat zij met deze opdracht de organisatie kunnen helpen om nog succesvoller te zijn. Wij hopen dat wij de gelegenheid krijgen om ons onderzoek binnen de organisatie uit te zetten. De periode is maandag 12 november 2012 begonnen en wij hopen ons onderzoek rond 4 januari 2013 af te hebben. 

Wij hopen zo spoedig mogelijk van u te horen! Indien er nog vragen zijn, is Meike Smit bereikbaar via de mail: meike.smit@hotmail.nl of de telefoon: 06-14771353. 

Met vriendelijke groet,

Gaby van de Pavert en Meike Smit

 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken