PVV favoriet bij ondernemers in Noord-Holland

 In Nieuws

MKB Noord-Holland, Kamer van Koophandel en VNO NCW West hebben de stemwijzer voor de provinciale verkiezingen de afgelopen weken online gehad. Ondernemers konden en kunnen tot en met de verkiezingen via www.ondernemersstem.nl bepalen naar welke politieke partij hun voorkeur uitgaat voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart. Aan de hand van 25 stellingen kunnen zij op belangrijke onderwerpen de standpunten van verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken.

MKB Noord-Holland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW West willen ondernemers met deze stemwijzer wegwijs maken in de verkiezingsprogramma’s en zowel het regionale als het landelijke belang van deze verkiezingen benadrukken. De stellingen op de website gaan onder andere over economische ontwikkelingen, ruimte en provinciale taken. Uit de Ondernemersstem komt naar voren naar welke politieke partij de voorkeur van de ondernemer uitgaat. 1 dag voor de verkiezingen zijn de stemadviezen procentueel als volgt verdeeld:

PVV – Noord-Holland 26%
D66 – Noord-Holland 15%
CDA – Noord-Holland 15%
SP – Noord-Holland 14%
PvdA – Noord-Holland 13%
VVD – Noord-Holland 9%
Ouderenpartij – Noord-Holland 5%
GroenLinks – Noord-Holland 1%
ChristenUnie / SGP – Noord-Holland 1%
Partij voor de Dieren – Noord-Holland 0%

Uit de voorlopige tussenstand lijkt de PVV onder ondernemers de grote winnaar te gaan worden van de aanstaande Provinciale Verkiezingen en wellicht nog opvallender de VVD de grootste verliezer. Het huidige college (CDA, PvdA, VVD en Groenlinks) komt bij lange na niet aan een procentuele meerderheid volgens de ondernemersstemwijzer (38%). Verder valt op dat de landelijke gedoogde coalitieregering (CDA , VVD met gedoogsteun van de PVV) precies op 50% uit zou komen volgens bovenstaande peiling.

Provinciale Statenleden bepalen de beleidskoers op het gebied van onder meer bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. Ook kiezen zij eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Iedere stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is dus mede bepalend voor de samenstelling van de senaat, die belangrijke wetsvoorstellen van de Tweede Kamer kan aannemen of verwerpen. MKB Regiodirecteur Fabian Nagtzaam benadrukt dan ook het belang van de provinciale verkiezingen en de betrokkenheid van ondernemers daarbij. “Eens in de vier jaar kunnen wij onze directe invloed uitoefenen als ondernemers en dan moeten wij deze kans ook met beide handen aangrijpen”, aldus Nagtzaam. “Na de verkiezingen maken wij ons als organisaties weer hard middels onze indirecte invloed met behulp van lobbytrajecten omtrent het verbeteren van het ondernemersklimaat. Het is dus zaak dat elke ondernemer zijn of haar stem laat horen komende woensdag.”

 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken