Onvoldoende draagvlak voor BIZ Ondernemersfonds Waarderpolder

 In Nieuws

Het georganiseerde bedrijfsleven had plannen om de collectieve beveiliging van de Waarderpolder niet meer alleen te laten dragen door 200 bedrijven met een vrijwillige bijdragen, maar door alle, meer dan 1.000 gevestigde bedrijven met een verplichte bijdrage. Een wettelijke regeling maakt het mogelijk om dat te doen via een specifieke opslag op de gemeentelijke OZB nota. Maar dan moet wel aan strenge eisen voor de draagvlakmeting worden voldaan.

Hoge drempel
Wethouder van Economische zaken Jan Nieuwenburg betreurt het zeer dat het, ondanks grote inspanningen niet is gelukt. “Het is een gemiste kans dat de plannen van het bedrijfsleven nu niet kunnen doorgaan. De wetgever eist dat minimaal 50% van de ondernemers zich uitspreekt. In de Waarderpolder heeft 46% zich uitgesproken, waarvan 70% voor de invoering van de BIZ. De hoge drempel die de wetgever stelt, maakt het voor een bedrijventerrein met 1000 ondernemers, lastig om een BIZ in te voeren. Desondanks was het een leerzaam proces.” Wethouder Nieuwenburg kondigt aan om de Haarlemse ervaringen rondom de BIZ in te brengen in de evaluatie van de tijdelijke BIZ wet in het voorjaar van 2011. “Zonder de grote inspanningen van de Kamer van Koophandel en het bedrijfsleven was de draagvlakmeting er niet gekomen. Dat we de drempel net niet hebben gehaald is jammer, maar wel een stimulans voor de onderlinge samenwerking”.

Wel bijval
Voor de collectieve beveiliging van de Waarderpolder heeft de uitslag geen consequenties, behalve dat nu de continuïteit op de lange termijn minder zeker is. De draagvlakmeting heeft duidelijk aangetoond dat 70% van de respondenten vòòr deelname aan collectieve beveiliging is. Dit is veel meer dan de 200 huidige deelnemende ondernemers. De Stichting Parkmanagement Waarderpolder zal dit aangrijpen om een bredere groep van leden bij elkaar te brengen zodat alsnog een rechtvaardiger systeem voor collectieve beveiliging kan worden opgetuigd.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken