Licht herstel midden-en kleinbedrijf in 2014 volgens de ING ondernemersindex

 In Nieuws

De ING OndernemersIndex – graadmeter voor de financiële resultaten van het midden- en kleinbedrijf staat op 96 punten. Dat is twaalf punten hoger ten opzichte van de meting in september 2013. Hiermee nadert de index de neutraalstand van 100. Er is wel verschil tussen het midden- en kleinbedrijf. Zo neemt het optimisme onder ondernemers in het kleinbedrijf (minder dan 50 werknemers) voor het eerst sinds maart 2012 weer toe. Ondernemers in het middenbedrijf (50-250 werknemers) waren in september 2013 al positiever gestemd over de economie. Als we de OndernemersIndex alleen voor deze groep meten, zien we een stijging van 101 naar 111.

Het ondernemersklimaat trekt aan
Een derde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verwacht in de komende twaalf maanden een verbetering van het Nederlandse ondernemersklimaat. Er is overigens niet in alle sectoren sprake van een verbetering. Met name ondernemers die actief zijn in de industrie en de zakelijke dienstverlening zien de komende 12 maanden positief tegemoet. Ondernemers in de horeca, die al enkele jaren hard wordt getroffen door de economische tegenwind, verwachten daarentegen dat het ondernemersklimaat voor hen de weg omhoog dit jaar nog niet gaat vinden..

Financiële situatie onveranderd
Bij de meeste ondernemers is de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden gelijk gebleven.. Volgens één op de vijf ondernemers is de financiële situatie in het afgelopen jaar zelfs verbeterd. Dit betreft met name bedrijven met meer dan 50 werknemers. In de sectoren die vorig jaar in zwaar weer verkeerden, zoals de bouw, detailhandel non-food en groothandel, is de financiële situatie het afgelopen jaar verder verslechterd.

Dieptepunt achter de rug
Bijna de helft van de ondernemers (45%) verwacht dat de financiële situatie komend jaar stabiliseert. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Een derde van de ondernemers verwacht daarentegen in de komende twaalf maanden een verbetering van de financiële situatie van het bedrijf. Het zijn met name ondernemers in de industrie, groothandel en detailhandel non-food die een verbetering verwachten. Waarschijnlijk hebben zij het dieptepunt achter de rug en klimmen ze dit jaar langzaam uit het dal.

Het mkb is dit jaar geen banenmotor
Ondanks de licht positievere vooruitzichten heeft dit nog weinig impact op de werkgelegenheid in het mkb. Een ruime meerderheid van de ondernemers (82%) geeft aan dit jaar naar verwachting een gelijkblijvend aantal medewerkers te hebben. Circa 6% verwacht een krimp van het personeelsbestand, terwijl 8% van plan is het personeelsbestand dit jaar uit te breiden. Dit betreft met name ondernemers in de groothandel. Indien personeel wordt aangenomen is dit veelal op basis van een tijdelijk contract (54%), of betreft het flexibel personeel (40%), zoals uitzendkrachten en zzp’ers. In 18% van de gevallen wordt een werknemer in vaste dienst aangenomen.

Omzet- en/of winstgroei belangrijkste doel dit jaar
Het belangrijkste doel voor de komende twaalf maanden is voor de meeste ondernemers het verhogen van de omzet en/of winst, gevolgd door het binnenhalen van nieuwe klanten en de continuïteit van de onderneming. Ongeveer 35% verwacht de komende 12 maanden meer omzet te genereren en 42% verwacht stabilisatie. De grootste bedreiging voor ondernemers de komende twaalf maanden is achterblijvende economische groei, op de voet gevolgd door hevige concurrentie binnen de branche, en toenemende wet- en regelgeving.

Kwart ondernemers voert prijsverhogingen door
Ongeveer een kwart van de ondernemers is van plan in de komende twaalf maanden zijn prijzen en/of tarieven te verhogen. Dit betreft met name ondernemers die actief zijn in de groothandel, detailhandel food, transport en horeca. Een derde van de ondernemers heeft geen plannen om de prijzen te verhogen. Zij zijn vooral actief in de industrie, bouw, detailhandel non-food en de zakelijke dienstverlening.

Klik hier voor het ING ondernemersbericht van 21 februari 2014

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken