Haarlem krijgt Europese subsidie voor langdurig werklozen

 In Nieuws

Haarlem krijgt subsidie uit het Europees Sociaal Fonds om langdurig werklozen aan werk te helpen.

De door het Fonds verleende subsidie is gekoppeld aan de eigen middelen die Haarlem en Zandvoort voor de begeleiding van deze mensen inzetten, namelijk € 3,44 miljoen. Het totale budget van maximaal € 5,74 miljoen is bedoeld voor de bestaande re-integratieactiviteiten op het gebied van scholing en coaching van de hierboven genoemde werklozen naar werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerwerktrajecten voor jongeren, inburgering en alfabetisering van allochtone werkelozen en bemiddeling van 55-plussers naar werk.

De subsidieperiode loopt van 1 mei 2012 tot 31 oktober 2013. Vanwege de beperkte looptijd van de subsidie worden er geen nieuwe projecten opgestart, maar komt de subsidie ten goede aan de bestaande activiteiten. De in deze periode door Haarlem en Zandvoort gemaakte subsidiabele kosten kunnen rekenen op een subsidie van 40% uit het Europees Sociaal Fonds, tot een maximum van € 2,30 miljoen.

Bron: Gemeente Haarlem

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken