Energiek energiebeleid?

 In Nieuws

In Nederland is het bijna standaard geworden om een symptomatisch beleid te voeren op cruciale dossiers! Zoals ook het klimaatdossier. Hoe kan het zijn dat in de aanloop van het stoppen van de gaswinning in Groningen, omdat huizen dreigen in te storten en dus direct gevaar voor burgers ontstaat, er niet onmiddellijk ingezet is op het zoeken en vooral vinden van alternatieven?

Zeker ook omdat er over het effect van de gaswinning in Groningen al jaren alarmerende rapporten bestaan.

De huidige crisis door hoog oplopende gasprijzen, het niet nalaten voorraden aan te leggen, het niet afstemmen met bedrijven welke alternatieven er zijn voor productie processen waar veel gas voor nodig is, stelt Nederland per acuut voor een gedwongen feit.

Voor de oplossing wordt gekozen voor een symptomatische aanpak zoals de ‘compensatie voor de energienota’ (VK 8-10-2021) illustreert en biedt slechts een sprankje hoop.
Het eigenaarschap van de dreigende c.q. acute gascrisis leidt ertoe dat dit probleem zonder meer wordt afgewenteld op burgers en bedrijven die daarnaast ook opgezadeld worden met de rekening.

Natuurlijk hoor ik u zeggen dat we toch de duurzaamheidsdoelen moeten halen en dat we per definitie minder of geen gas moeten gebruiken in de toekomst. Natuurlijk en geheel mee eens. Het helpt wel als een overheid een structureel energiek een niet ad hoc energieloos energiebeleid voert.

Waarbij bijvoorbeeld per direct (landelijk en lokaal) in de praktijk (en niet alleen in theorie) paal en perk wordt gesteld aan het afgeven van vergunningen voor gasaansluitingen bij bouwprojecten anno nu. Waarbij geld van een projectontwikkelaar niet de boventoon voert boven het belang van duurzame ontwikkeling en samenleving.

Daarnaast zetten burgers en MKB-bedrijven zich wel degelijk op verduurzaming van energiebronnen in. Maar al hun inspanningen ten spijt, dreigt er nu de ontmoediging van een tekort op het elektriciteitsnetwerk en dan in het bijzonder voor(MKB) bedrijven. Ongekend!

Een visie op – en het faciliteren van toegang tot – energie zijn nu onontbeerlijk. Een
integraal energiek energiebeleid voor burger en bedrijven voor de langere termijn, is daarbij cruciaal. En dat geeft energie!

Faridah Azimullah
Voorzitter MKB- Haarlem

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken