Blog: Faridah Azimullah – Trends voor een toonaangevend MKB

 In Nieuws

2017 gaat gepaard met de introductie van nieuwe platformen zowel in de politiek maar ook in het bedrijfsleven. Vanuit ondernemend Nederland zijn er voor het nieuwe jaar drie trends geïdentificeerd.

De eerste trend  betreft ‘van oude naar nieuwe structuren’.
Waarbij nieuwe platformen van de toekomst crossovers mogelijk maken. Crossovers zoals het samenwerken van traditionele bedrijven met nieuwe bedrijven. Een sprekend voorbeeld is  Seats2meet. Waarbij de interactie tussen ondernemerschap en het sociaal ondernemen steeds dichterbij elkaar komen. De creativiteit in de ontmoeting maakt onverwachte matches mogelijk in productontwikkeling, dienstverlening of anderszins.

De tweede trend betreft ‘van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag’.
Deze trend wijst op de beweging van massa naar op maat. Steeds meer vraagt een consument naar de variant van een bestaand product. Dat vraagt van de ondernemer bestaande businessmodellen aan te passen op de veranderende vraag. Waarbij ook vanzelfsprekende  relaties kunnen veranderen in de zin van nieuw type contracten, andersoortige abonnementen of juist geen enkele vaste lijn meer. Zo kunnen andere en nieuwe vormen van dienstverlening worden aangeboden en gepresenteerd als modules waarbij de consument zelf kan bouwen en niet meer alleen gebouwd wordt door de ondernemer.

De derde trend is ‘van straks naar nu, gewoon omdat het kan’. De consument wenst steeds sneller bediend te worden niet alleen fysiek op locatie maar ook digitaal. De toekomst is er steeds meer op gericht om de bestelling van vandaag ook vandaag te laten bezorgen. Het meest tot de verbeelding geldende voorbeeld is de bezorgsnelheid van Ali Baba uit China.

Tot slot een keuze uit de Rabobank top trends:  ‘duurzaam ondernemen.’ Niet omdat het van levensbelang is. Maar omdat het binnen bereik is van elke consument en elke ondernemer.

U als MKB-ondernemer kunt het verschil maken. Ga ervoor!

Faridah Azimullah, Voorzitter MKB- Haarlem

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken