Bedrijfscrisis, tijdige (h)erkenning is al de helft van de oplossing

 In Nieuws

 “In de gevallen die wij tegenkomen, staat er vaak nog een positief eigen vermogen op de balans”, aldus Armand Hamers Vam CM&P. “Ondernemers gaan echter niet failliet omdat ze onvoldoende eigen vermogen hebben, maar omdat ze onvoldoende cash hebben om hun rekeningen te betalen.” Een kasstroomprognose laat zien wanneer het over is als het beleid niet wordt gewijzigd. Maak daarom een kasstroomprognose: Profit is an opninion, cash is a fact!

Als de crisis is onderkend, volgt analyse en actieplan waarin centraal staat: “Hoe genereren we tijd en cash?” In deze situatie zijn mensen vaak heel goed in het benoemen wat niet goed gaat. Dat is te gemakkelijk en onproductief. Elk bedrijf dat langer bestaat doet kennelijk zaken goed. De kunst is naar boven te halen wat wel goed gaat en daarop voort te borduren.

Dan volgt het pijnlijke stuk, het loslaten. Zaken die op korte termijn niet bijdragen aan de kasstroom of waarin geld inproductief vast zit, moeten worden losgelaten. Statusverlies (de mercedes er uit) en afscheid van medewerkers zijn vaak moeilijke maar noodzakelijke hobbels voor de ondernemer. Als dit echter goed geschiedt, kan de ondernemer met een kleiner maar kansrijk bedrijf verder.

Dit proces vraagt goede analyse en vertrouwen van de belanghebbenden in de oplossing. De analyse is specialistisch werk waar de meeste ondernemers weinig ervaring mee hebben. Vaak is er al vertrouwen bij de bank verspeeld door niet waargemaakte prognoses of beloften. Het gebrek aan tijd en geld maakt de foutmarge klein. De inzet van een gespecialiseerde adviseur kan de ondernemer daarom uitstekend aanvullen om door de moeilijke tijd te komen. Daarna kan de ondernemer weer verder me t waar hij goed in is: bouwen aan zijn onderneming.

Voor meer informatie www.cmenp.nl/haarlem of bel 023-5325915

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken