Arbeidsrecht: per 1 juli 2014 merkt u al de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

 In Nieuws
Ervan uitgaande dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, krijgt u per 1 juli 2014 dus al te maken met de volgende wijzigingen:
-Aanzegplicht: bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een duur van zes maanden of langer moet de werkgever na 1 juli 2014 uiterlijk één maand voor de einddatum aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.
-Proeftijd: na 1 juli 2014 is het niet meer toegestaan een proeftijd overeen te komen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.
-Concurrentiebeding: na 1 juli 2014 kan alleen nog een non-concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als in de arbeidsovereenkomst wordt gemotiveerd dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een non-concurrentiebeding vereisen.
-Oproepcontracten: van de regel ‘geen arbeid, wel loon’ (art. 7:628 BW) kan alleen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken. Langere uitsluiting bij CAO is alleen nog maar mogelijk voor uitzendarbeid of specifieke functies, mits deze incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. In de zorg mag helemaal niet meer van de regel ‘geen arbeid, wel loon’ (art. 7:628 BW) worden afgeweken, zodat geen 0-urencontracten meer kunnen worden gesloten.
Bent u benieuwd welke gevolgen de WWZ per 1 juli 2014 heeft voor uw bedrijf? Neemt u dan contact opmet een van de leden van de sectie Arbeidsrecht van Pot Jonker Advocaten (023-5530230 /www.potjonker.nl)
Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken