2019: Rekening of resultaat voor MKB-Haarlem

 In Nieuws
Voorzitter Faridah Azimullah

Meer dan ooit wordt 2019 een spannend jaar voor het bedrijfsleven en MKB-Haarlem in het bijzonder. Een van de meest besproken onderdelen zijn de vertalingen van het Klimaatverdrag naar de praktijk, dan wel het bedrijfsleven. Zoals het wel of niet invoeren van rekeningrijden maar ook van een geheel andere orde de ophanden zijnde Brexit.

Het klimaatverdrag biedt MKB ondernemers een stok achter de deur om het bedrijfsproces zowel intern als in de keten te herijken. Met de doelstellingen als stip op de horizon de stappen te zetten in de dagelijkse praktijk. Pragmatische en vooral bereikbare oplossing voor het energieverbruik. Neem bijvoorbeeld de MKB innovatie als een Fresh-r systeem – smart indoor air care- een makkelijk te installeren, modulair systeem om gezonde lucht in huis dynamisch te bewaken. En zo zijn er op tal van terreinen al heel lang ondernemers actief om gelet op de toekomst te kijken naar wat kan er nu kan, in mijn bedrijf, en wat leidt daarbij tot een positief resultaat.

Het flexibele rekeningrijden als alternatief voor een vast bedrag van de wegenbelasting
kan interessant zijn mits niet de rekening bij het bedrijfsleven terecht komt. En dat duurzame mobiliteit niet uiteindelijk ten koste gaat van de duurzame bereikbaarheid.

De Brexit zet duurzame bereikbaarheid wel op het spel. De Brexit confronteert burgers en business in Europa enerzijds met het zwaard van Damocles als er sprake is van een no-deal. Anderzijds kan een mogelijke BREXIT deal het beste uit het bedrijfsleven halen in het herijken van een nieuwe manier van handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Dat laat onverlet de enorme impact op met name de MKB bedrijven voor in de nabije toekomst.

De urgentie voor 2019 is helder maar de bereidheid van MKB-bedrijven is hierin de sleutel

Faridah Azimullah, Voorzitter MKB- Haarlem

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken

participatiemarkt 2019