Financiering MKB bedrijven maatwerk en meer

Voor MKB ondernemers is het financieren van een onderneming meer dan ooit een kwestie van maatwerk. Het MKB-Haarlem acht het verkrijgen van toegang tot adequate financiering en vooral het faciliteren hiervan van essentieel belang voor ondernemers. De steun van de overheid, het subsidiëren, heeft zeker een groot aantal ondernemers gered. Maar het belang van ‘het ondernemen faciliteren’ blijft. Juist in dit Coronatijdperk.

Op het gebied van financiën spelen, volgens het AFM-Trendzicht 2021, diverse ontwikkelingen in 2021. Voor het MKB worden een aantal ontwikkelingen en trends nader toegelicht.

Ontwikkelingen:

Veel ondernemingen ook in Haarlem zijn enerzijds gebaat bij de maatregelen van de overheid maar de december lockdown brengt ook een nieuwe misschien wel harde werkelijkheid dichterbij waarbij het voortbestaan van een soms al jarenlang bestaande onderneming nu op het spel staat. De ondernemersgeest en creativiteit wordt hierdoor maximaal uitgedaagd.

De Brexit:
Voor alle bedrijven die zaken doen met Engeland zal de Brexit direct effect hebben op de dienstverlening en de logistiek. Er is geen uniformiteit voor en om die reden is het van belang ook de website van de overheid te blijven volgen.

Lage rente:
Dit aspect maakt dat de spreiding van vermogen zal toenemen om niet te hoeven betalen voor opgebouwde spaartegoeden.

Trends:

Hybride samenwerking banken en andere partijen: Interessant is de toenemende cross-over samenwerking met banken en met andere partijen. Deze vorm van financiering kan een ondernemer nog beter en meer op maat financiële ondersteuning bieden.

Digitalisering financiële sector:
Steeds meer bankzaken worden digitaal aangeboden. Ook is een relatie met kunstmatige Intelligentie steeds meer zichtbaar. Denk aan aanvragen voor financiering die op basis van robotisering tot een bepaalde mate geautomatiseerd zijn. Dat helpt zowel de ondernemer als de bank om zo efficiënter en slimmer om te gaan met transacties en dataopslag.

Duurzame economie en samenleving
Opvallend is ook de groeiende markt voor duurzame financiële producten en investeringen. Voorbeelden zijn duurzame financiële producten zoals “SRI” (“socially responsible investing” of “maatschappelijk verantwoord beleggen”). Het onderscheid met traditionele financiële producten is dat bij de selectie van de ondernemingen en activiteiten niet alleen gelet wordt op de gebruikelijke financiële criteria. Er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar milieu-, maatschappelijke en/of ethische aspecten van de betrokken beleggingen. Deze ontwikkelingen werken niet alleen bij beleggingen maar ook voor investeringsaanvragen van MKB bedrijven gelden de milieu en maatschappelijke criteria steeds meer. Nieuwe Europese wet en regelgeving is in ontwikkeling.

Economisch herstel
De financiële weerbaarheid van vele MKB bedrijven staat op het spel. Het verloop maar ook de aanpak van de pandemie is bepalend hoe snel daadwerkelijk herstel weer mogelijk wordt.
Opmerkelijk is wel dat door de lockdowns dit jaar vele bedrijven volledig zijn teruggeworpen op hun corebusiness en het beperkt aantal faillissementen laat ook de veerkracht zien van de ondernemers.
De verwachting is dat de ruggengraat van de economie, het MKB, zich langzaam maar zeker weer zal herstellen. En sterker maar mogelijk anders uit de strijd zal komen.

Vragen?
Voor meer specifieke informatie en of vragen kunt u terecht bij het MKB-Haarlem digitaal ondernemersloket.

Start met typen en druk op enter om te zoeken