Visie

MKB- Haarlem acht veilig ondernemen van groter belang dan ooit. Niet alleen de fysieke bescherming van een winkel, bedrijf, onderneming maar ook de digitale veiligheid. Waarbij innovatie met bijvoorbeeld licht ongekende perspectieven biedt.

Missie

Door de veiligheidslobby op diverse podia te zetten weet MKB– Haarlem zich in dit onderwerp steeds steviger op de agenda te zetten als integraal onderdeel van het ondernemen. Waarbij wij streven naar alerte ondernemers die veilig ondernemen als essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering zien.

ONZE STANDPUNTEN:

VEILIGHEID:NIET ALLEEN FYSIEK MAAR OOK DIGITAAL

Bedrijven krijgen steeds meert te maken met het belang van veiligheid. Allereerst de fysieke veiligheid om de eigen onderneming te beschermen door de toegang tot de onderneming tot een minimum dan wel tot nul te reduceren voor ongewenste bezoekers. Veiligheidssystemen die de financiële stromen adequaat faciliteren maar ook de logistiek is van belang bij het versturen van pakketten. Maar ook de digitale veiligheid is van groot belang. Met name MKB bedrijven zijn vaak lucratief target als  argeloze ondernemers en consumenten.

Innovatie en veiligheid

De innovatie op het gebied van veiligheid neemt enorm toe. Een creatieve factor is de introductie van licht, met sensoren, video of anderszins. Maar digitaal zijn er steeds meer aspecten die bijdragen aan het veilig ondernemen. Een uitdaging bij uitstek omdat de ondernemer graag heel veel wil weten van de consument. De consument staat hier deels open in maar is niet gediend van verregaande inbreuken op de privacy.
MKB- Haarlem zet in op het faciliteren van zowel de ondernemer als andere partijen met als doel het bewust veilig ondernemen wat uiteindelijk bijdraagt aan een groei van de economie.

Samenwerking met derden

MKB– Haarlem acht samenwerken op het gebied van veiligheid met diverse kennisinstituten en de gemeente van groot belang en zet ook daar volop op in.. Dat kan de ondernemers telkens opnieuw elementen aanreiken om keuzes te maken die goed passen binnen de eigen onderneming. Veiligheid is daarbij geen aspect meer van ieder voor zich maar juist in de kracht van het werken in een consortium ligt de kracht om veilig ondernemen zowel voor de ondernemer als voor de consument te realiseren.

Start met typen en druk op enter om te zoeken