MKB-aanpak Energietransitie: innovatief en circulair

Effect wereldwijde CO2 uitstoot
Wat het werkelijk betekent als de CO2 uitstoot wereldwijd daalt is meer dan ooit zichtbaar geworden in het jaar 2020. Niet alleen in landen in Azië zoals India en China, waarbij er zelfs sprake was van een reductie van 25% van de CO2 uitstoot, maar ook het water in Venetië was schoner dan ooit en er zwommen zelfs zichtbaar vissen. Ook de luchtkwaliteit dichter bij huis, in Haarlem, verbeterde sterk! Het effect door de CO2 uitstoot laat zien dat ‘Parijs in de praktijk’ binnen handbereik is. En dat het veel sneller kan gaan dan voor maart 2020 voor mogelijk is gehouden. In 2021 zet deze beweging verder door.

Transport belangrijke factor energietransitie
Een van de belangrijkste factoren van de CO2 uitstoot is de transportsector. Tot voor de coronacrisis was er duidelijk sprake van een groei. Trends voor 2021 zijn te vinden in het visiedocument “Logistiek en goederenvervoer”. Daar is de start gemaakt voor een 95% reductie aan C02 uitstoot in 2050. Voor korte reizen gaat het over het vervangen van de fossiele brandstoffen door elektriciteit. Voor de middellange afstand is de focus op waterstof en methanol. Voor de scheepvaart en de luchtvaart zijn nu andere alternatieven beschikbaar.

Van globaal naar lokaal
Door de Coronacrisis en Brexit is de goederenstroom vertraagd. Daarbij wordt steeds meer onderzocht welke alternatieven er zijn om producten van A naar B te krijgen op de meest duurzame manier. Aan de andere kant wordt zichtbaar dat vele lokale ondernemers, en boeren hun producten nu ook makkelijker kwijt kunnen in de eigen regio. Aan de oproep ‘ koop lokaal’ wordt steeds meer gehoor gegeven.

Just-in-time en andere afstemming in de transport keten
Door de ingezette ontwikkeling van nieuwe vormen van transport wint de Just-in-time levering aan populariteit. Op basis van dit principe krijgt de klant een levering precies op tijd. Er vindt een onmiddellijke kostenreductie plaats ten aanzien van het overbodig worden van de tussentijdse opslag en de voorraad- en verhandelingskosten dalen. Essentieel is wel dat er een goede digitale logistiek onder ligt om de verschillende databases efficiënt en effectief op elkaar af te stemmen.

Innoveren
Een belangrijke innovatie is de zending van een pakket nog beter door Track- en-Trace opties Real-time zichtbaar te maken. Dat gebeurt nu al bij kleinere zendingen maar neemt steeds meer toe bij grote pakketten c.q. containers. Een voorbeeld van een innovatie is het verkiezen van Elektronische documenten boven fysieke documenten. Dat wordt cruciaal bij de im- en export van producten en diensten uit Engeland gelet op de Brexit.

Circulair ondernemen
Een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren die nog verdergaat en de cirkel sluit is de aandacht voor de ‘circulaire economie’. Er is er sprake van een economisch systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten nauwelijks hun waarde verliezen, hernieuwbare energie bronnen worden ingezet en het systeemdenken centraal staat. Dat klinkt ingrijpend maar staat dichterbij bij burgers en business dan je zou verwachten. Drie r’s spelen hierbij een rol 1) Reduce – het gebruik van grondstoffen minimaliseren, 2) Re-use maximaal hergebruik van producten en onderdelen daarvan en 3) Recycle op basis van een hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het MKB in Haarlem?
In Haarlem is de zichtbare daling van de CO2 uitstoot een steun in de rug om ingezette activiteiten te kunnen versnellen die bijdragen aan een permanente vermindering van de CO2 uitstoot.
Het bedrijfsleven kan door innovatie een antwoord vinden op de grenzen van de bereikbaarheid van de binnenstad van Haarlem, het traditionele vervoer, de daarbij behorende belasting van de weg, bezwaren van bewoners en het milieu.

MKB-Haarlem support
MKB-Haarlem zet daar vol op in door samenwerking met diverse partijen zoals de omliggende gemeenten en Haarlem in het bijzonder, met diverse kennisinstituten maar ook met diverse koplopers om de logistiek in Haarlem mogelijk te maken.
Partijen als Izoof zijn hierbij interessant. Waarbij mobiliteit een nieuwe dimensie krijgt en inzet op mobility hubs, elektrische deelauto’s, elektrische taxi’s en op duurzame logistiek.

Green Pressure: consument meer aan zet
Maar het is niet meer alleen de overheid, of een aantal koploper bedrijven die pleiten voor meer duurzaamheid maar het zijn nu vooral de consumenten die meer om duurzame producten en diensten vragen. Ook het tegenargument dat duurzame producten en diensten per definitie duurder zouden zijn is achterhaald. Consumenten oordelen nu sneller en harder dan ooit over wat een bedrijf wel of niet doet op het gebied van duurzaamheid.

Voorbeelden Haarlem
In Haarlem zijn er al diverse bedrijven die zich volledig inzetten op het gebied van integrale duurzaamheid en in het bezit zijn van een Green Key certificaat, het Van der Valk hotel, de Philharmonie maar ook de Bibliotheek Zuid Kennemerland- Haarlem Centrum. Dit certificaat is een internationaal keurmerk voor bedrijven die er alles aan doen ter besparing van het milieu zonder dat het inboet op de gastvrijheid en het comfort voor hun gasten . Dit certificaat is de directe vertaling van de Sustainable Develepment Goals (SDG) van de Verenigde naties.

Heeft u vragen of ideeën die kunnen bijdragen aan een duurzame, innovatieve economie? Voel u welkom om contact op te nemen met de Voorzitter MKB Commissie Duurzame Innovatie, Faridah Azimullah via info@mkb-Haarlem.nl of Faridah.azimullah@mkb-haarlem.nl .

  • Ir. M. (Michiel) Klei
    Ir. M. (Michiel) Klei Bestuurslid Duurzame Innovatie
  • F. (Faridah) Azimullah
    F. (Faridah) Azimullah Voorzitter

Start met typen en druk op enter om te zoeken