Een gids in financieringsland

 In

Stel je eens voor, jij als ondernemer hebt grootste plannen. Je bent druk bezig met het runnen van je bedrijf en wilt uitbreiden of je hebt een fantastisch idee en wilt een eigen bedrijf opzetten. Je hebt een toekomstplan voor ogen en bepaalde doelen gesteld. Dan komt het moment van de waarheid, kunnen jouw plannen gefinancierd worden? Wat volgt is vaak een langdurig en soms ook teleurstellend proces. Herken je dit? Je bent zeker niet de enige!

Ondernemingen hebben behoefte aan externe financiering en bancaire financiering is de belangrijkste bron van vreemd vermogen voor het mkb. Hoewel banken nog steeds een onmisbare rol spelen in het financieringsproces, zijn ze sinds de crisis van 2008 veel kritischer geworden bij financieringsaanvragen. Steeds vaker worden aanvragen afgewezen, waardoor plannen in de ijskast gezet moeten worden. Daartegenover staat dat de omvang van alternatieve financieringen, oftewel non-bancaire financiering, sterk stijgt. Zowel de gevestigde vormen van alternatief financieren (denk aan leasing en factoring) als de nieuwere vormen (zoals microfinanciering en crowdfunding) lijken een vaste plek in het financieringslandschap veroverd te hebben.

Bancaire en alternatieve financiering in cijfers

Eind 2017 was er een totale uitstaande kredietverlening van 309 miljard euro, waarvan 126 miljard euro door de drie grootbanken aan het MKB is verstrekt. Van de totaal uitstaande kredietverlening betreft 13 miljard euro financieringen kleiner dan 250.000 euro (DNB-cijfers ultimo 2017). Kijkend naar alternatieve financieringsvormen als microfinanciering, MKB-fondsen, crowdfunding en kredietunies, zien we dat de totale verstrekte kredietomvang van alternatieve financiers vermoedelijk ruim 1 miljard euro bedraagt. In vergelijking met de 126 miljard euro die de drie grootbanken gezamenlijk bij het MKB hebben uitstaan is dit niet veel, maar deze alternatieve financieringsvormen staan toch in de belangstelling vanwege hun hoge groeitempo.

Toegang tot financiering

Financiering is de smeerolie van de economie. Voor alle ondernemers met goede ideeën moet de toegang tot financiering goed geregeld zijn, of de onderneming nu groot, klein of startend is. Ondernemers moeten bij zowel banken als alternatieve financiers aan kunnen kloppen om de financiering te krijgen die het beste bij hun onderneming past. Het is daarom van belang dat in regelgeving en toezicht ruimte wordt gegeven, zodat de financiers het bedrijfsleven kunnen bedienen.

Deze stap is al gezet in het domein van eigen vermogen. De toegang tot eigen vermogen, oftewel risicodragend vermogen, is de afgelopen jaren namelijk flink verbeterd. Een nieuwe ontwikkeling is Invest-NL, een staatsdeelneming die investeringen op maatschappelijke terreinen stimuleert. Het is vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen moeilijk voor bedrijven en projecten met maatschappelijke impact om aan financiering te komen. Daar waar Nederland nu nog kansen laat liggen, gaat Invest-NL de ontwikkeling van de markt stimuleren door middel van groeifondsen. Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van zogenaamde maatschappelijke transitieopgaven door investeringen te doen op
het gebied van energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Daarnaast maakt Invest-NL het verbeteren van de toegang tot Europese gelden uit het Junckerplan (EFSI) mogelijk.

De financier, de adviseur en de ondernemer

Laten we teruggaan naar de ondernemer die zijn toekomstplannen wil financieren. Voor een ondernemer is het vooral belangrijk dat er financiering beschikbaar is en dat deze redelijke voorwaarden heeft. Het is voor een ondernemer echter niet makkelijk om in het woud van financiering de juiste financier(s) te vinden. Regionale netwerken van financiers en adviseurs zijn van groot belang om de vraag naar en het aanbod van geld goed op elkaar aan te laten sluiten. Ook landelijke organisaties als MKB-Nederland en VNO-NCW stimuleren regionale netwerken en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keizer heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het MKB-actieplan om zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten. De netwerken helpen ondernemers namelijk om sneller en beter wegwijs te worden in de financieringswereld. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de ondernemer de meest geschikte financiering kan regelen.

Samenwerking tussen financiers wordt steeds belangrijker. Helemaal als je bedenkt dat financieringsaanvragen niet altijd door één financier kunnen worden ingevuld. De netwerken en Financieringstafels waar aanbod en vraag samen komen, bieden een oplossing. Een goede adviseur kent het belang van samenwerking en kennis van de markt. Voor de ondernemer gaan de adviseurs op zoek naar de beste financiering. De coördinatie tussen verschillende financiers wordt daarbij uiteraard opgepakt. Het financieringsproces wordt zo voor de ondernemer een stuk minder teleurstellend, je klopt immers bij de juiste partij(en) aan!

Voor advies of vragen kun je altijd contact opnemen met Arnoud Doornbos van de MKB-Haarlem Financieringscommissie via +31 6 83 94 16 99 Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met MKB-Haarlem via arnoud.doornbos@mkb-haarlem.nl.

Recente berichten

Laat een reactie achter

Start met typen en druk op enter om te zoeken